Wat doen wij / disciplines

Onderhoud & Beheer

Goed onderhoud en beheer is essentieel voor uw gebouw. Het zorgt ervoor dat het gebouw goed blijft functioneren, borgt de veiligheid en voorkomt financiële vervolgschade en overlast voor de gebruikers. Onderhoud en beheer wordt steeds complexer. Het vergt in toenemende mate een professionele aanpak. De afgelopen 20 jaar heeft Ingenieursbureau Multical zich ontwikkeld tot echte vakspecialist op dit gebied.

Optimale dienstverlening dankzij twee gespecialiseerde afdelingen

Binnen onderhoud & beheer maken we enerzijds onderscheid naar een afdeling die zich richt op inspectie, advies en planvorming: de afdeling Advies Onderhoud & Beheer. En anderzijds naar een afdeling die zich richt op management en uitvoeringsbegeleiding: de afdeling Management Onderhoud & Beheer. Wat we adviseren, maken we in de praktijk dus ook waar.

Advies Onderhoud & Beheer

De afdeling Advies Onderhoud & Beheer bestaat uit inspecteurs en adviseurs met diverse inschrijvingen in het Sertum register, waaronder: Inspecteur RVB-BOEI (IIV/COIB), Adviseur RVB-BOEI (IAV), NEN 2767, Comog Onderhoudskundige Vastgoed (COV) en Erkend Onderhoudskundig Coördinator (EO-C). Hiernaast zijn wij lid van branchevereniging COMOG.

Deze afdeling kan u bijstaan met de volgende producten en diensten:

 • NEN 2767 Conditiemeting;
 • Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s);
 • Nulstand opnames en onderhouds- en renovatieadviezen;
 • Energiescans en duurzaamheidsadvisering;
 • Duurzame meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP’s);
 • Exploitatiekosten berekeningen;
 • Advies en controle (prestatie) onderhoudscontracten (ESCo, RGS, Maincontracting);
 • Opzet onderhoudsbeleid (NTA8026);
 • Opzet organisatiestructuur beheerorganisaties.

Management Onderhoud & Beheer

De afdeling Management Onderhoud & Beheer bestaat uit projectmanagers Onderhoud & Beheer en aanbestedingsadviseurs met registeropleiding post-HBO Inkoop & Aanbesteden.

Deze afdeling kan u bijstaan met de volgende producten en diensten:

 • Opstellen van Jaaronderhoudsplannen (JOP): uitwerking van de specifieke werkzaamheden voor een bepaald jaar aan de hand van een MJOP;
 • Verzorgen van aanbestedingen voor onderhoudswerkzaamheden: o.a. opstellen van programma van eisen, selectiecriteria en aanbestedingsleidraad (Aanbestedingswet, ARW);
 • Begeleiding van planmatig onderhoud, contractonderhoud en calamiteitenonderhoud;
 • Opzet digitaal gebouwdossier.

Wil je nader geïnformeerd worden over
Onderhoud & Beheer?

Bekijk onze andere disciplines

Bouwcontracten

Bouwcontracten

Onze specialisten voor Bouwcontracten specificeren de juridische, technische en architectonische projecteisen, zodat het gerealiseerde resultaat exact overeenkomen met uw wensen.

Meer informatie

Bouwmanagement

Bouwmanagement

Voor de doelmatigheid van een project is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn (bouwmanagement), voor zowel de opdrachtgever en de gebruiker, als de opdrachtnemer.

Meer informatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze specialisten helpen u te voldoen aan de betreffende regelgeving met relevante diensten, van energiescans tot duurzame meerjarenonderhoudsplannen.

Meer informatie

Installatie techniek

Installatie techniek

Onze specialisten helpen u met relevante diensten om de kwaliteit van uw installaties te borgen en met passend advies waarmee u het juiste type en de correct gedimensioneerde installaties selecteert voor uw project.

Meer informatie

Gebouwkosten

Gebouwkosten

Het berekenen van gebouwkosten is een zelfstandige discipline, waarin bouwkundige kennis en economisch inzicht samenkomen.

Meer informatie

Onderhoud & Beheer

Onderhoud & Beheer

Onderhoud en beheer wordt steeds complexer en vergt een professionele aanpak. De afgelopen 20 jaar heeft Ingenieursbureau Multical zich ontwikkeld tot echte vakspecialist op dit gebied.

Meer informatie

Constructie

Constructie

Een betrouwbare constructieberekening geeft u de zekerheid van een constructief veilig gebouw dat op lange termijn blijft voldoen aan uw wensen.

Meer informatie

Tekenwerk

Tekenwerk

Een ontwerp is pas definitief wanneer het “op tekening” staat. Onze afdeling Tekenwerk zorgt daarvoor, snel en efficiënt.

Meer informatie

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies

Voor huisvestingsadvies en het formuleren van een huisvestingsvisie voor uw huisvestingsbeleid kunt u vertrouwen op de deskundige raad van onze adviseurs.

Meer informatie

Brandveiligheid & Beheer

Brandveiligheid & Beheer

Van ontruimingsplattegrond, brandveiligheid advies en inspecties tot aan brandveiligheid beheer: Ingenieursbureau Multical helpt u bij al uw vragen.

Meer informatie
To search, begin typing