Wat doen wij / disciplines

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een vast onderwerp van het dagelijkse nieuws. Het onderwerp dringt door in alle facetten van onze maatschappij en ook binnen bouwprojecten is het gelukkig gemeengoed. De huidige bouwprojecten dienen energiebesparend, klimaatbestendig, natuurinclusief en circulair te zijn. De eisen zijn ontwikkeld voor duurzaamheid, maar winnen daarnaast aan belang voor de eigenaars en gebruikers van gebouwen door de snel gestegen energieprijzen.

Specialisten voor alle eisen voor duurzaamheid

Multical heeft specialisten voor alle betrokken disciplines, waaronder gecertificeerde EPA-U maatwerkadviseurs voor energieberekeningen. Onze specialisten helpen u te voldoen aan de betreffende regelgeving met relevante diensten, van energiescans tot duurzame meerjarenonderhoudsplannen. Daarnaast geven zij advies voor de betrokken onderwerpen, zoals advies over de verduurzaming van installaties, de financiële haalbaarheid van uw project en/of het energetisch rendement van uw investering.

Energiescan en verbetering energielabel

De overheid motiveert en ‘dirigeert’ vastgoedbezitters om energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame investeringen te verrichten. De adviseurs van Multical kunnen u daarin bijstaan met advies en inzicht in uw huidige energieverbruik. Zij kunnen het gebouw opnemen en berekenen welk energielabel van toepassing is. Een energielabel komt tot stand door het energieverbruik te berekenen vanuit gestandaardiseerde condities. Aanvullend kunnen wij deze berekening spiegelen aan het actuele verbruik en deze vergelijking uitwerken in een advies voor verbetering van het energielabel. Daarbij kijken we eerst welke verbeteringen mogelijk zijn voor de gebouwschil en vervolgens welke verbeteringen mogelijk zijn voor de installaties. Deze werkzaamheden voert Multical uit met gecertificeerde energieprestatie adviseurs volgens de BRL9500.

Diensten voor duurzaamheid

Binnen de discipline Duurzaamheid bieden wij de volgende diensten aan:

  • Uitvoeren energiescans.
  • Opstellen duurzaamheidsadviezen;
  • Opstellen groene/duurzame meerjarenonderhoudsplannen;
  • Berekeningen voor de terugverdientijd van uw investeringen (ROI);
  • Begeleiding van projecten voor PV-panelen.

Dienstverlening duurzaamheid

Ingenieursbureau Multical biedt een breed scala aan dienstverlening op het gebied van duurzaamheid aan. Deze diensten bieden wij veelal aan als maatwerk, op basis van de wensen en doelstellingen van onze opdrachtgevers. Onze dienstverlening met betrekking tot duurzaamheid is gecertificeerd volgens de BRL9500. Het maatwerk stellen wij samen op basis van de hieronder toegelichte diensten.

Energielabel kantoor, bedrijfspand, utiliteit

Bij verkoop of verhuur moet een gebouw (m.u.v. gebouwen met een industriefunctie) beschikken over een energielabel. Sinds 1 januari 2023 geldt de verplichting voor kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlak van meer dan 100 m² dat deze minimaal beschikken over energielabel C. Een geregistreerd energielabel is 10 jaar geldig. Wij verzorgen het opstellen van het energielabel van uw vastgoed conform de NTA8800 en BRL 9500 en melden het label af bij de RVO.

Energielabeling detailmethode voor nieuwbouw

Bij de oplevering van woningen of utiliteitsgebouwen is een energielabel verplicht, waarbij moet worden aangetoond dat de nieuwbouw voldoet aan de BENG-eisen. De eerste berekening is op basis van de bestekstekeningen, vervolgens moet tijdens de bouw gecontroleerd worden op het gebouw ook daadwerkelijk conform het ontwerp wordt gebouwd. Na de bouw moet worden gecontroleerd of het gebouw conform het ontwerp wordt opgeleverd. Na oplevering moet het label definitief gemaakt worden. Het energielabel moet zijn opgesteld volgens de detailmethode en is onderdeel van de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Duurzaamheidsadvies verduurzamen vastgoed

Wanneer u uw vastgoed wilt verduurzamen kunnen wij een duurzaamheidsadvies van uw gebouwen opstellen. Als basis hiervoor gebruiken wij het energielabel. Vervolgens adviseren wij u aan de hand van uw doelstellingen welke verduurzamingsmaatregelen voor uw gebouw relevant zijn. Hierbij maken wij tevens de investeringskosten, energiebesparingen en daling van de CO2- uitstoot inzichtelijk. Enkele voorbeelden van duurzaamheidsdoelstellingen en randvoorwaarden zijn:

  • Energielabel verbetering van het gebouw;
  • Economische voorwaarden, zoals maatregelen met een maximale terugverdientijd;
  • Gasloos gebouw;
  • Energieneutraal gebouw.

Energiescan verduurzaming vastgoed

Voor een energiescan inventariseren wij de energetische eigenschappen van de relevante bouwkundige onderdelen en de installaties van uw vastgoed. Zowel fysiek, op locatie, als aan de hand van tekeningen. Daarna bepalen we welke duurzaamheidsmaatregelen al zijn uitgevoerd en welke maatregelen nog door te voeren zijn. De resultaten verwerken wij in een checklist met in de praktijk veel voorkomende en bewezen maatregelen. Rekening houdend met technische en economische randvoorwaarden adviseren wij vervolgens welke maatregelen passend zijn bij uw vastgoed. Desgewenst bepalen wij hiervan tevens de kosten.

Opstellen duurzame meerjarenonderhoudsplan

De basis voor een duurzaam MJOP (dMJOP) is een standaard MJOP op basis van een conditiemeting conform de NEN2767. Deze wordt vervolgens gecombineerd met bijvoorbeeld de resultaten van een energiescan of duurzaamheidsadvies, waarbij de verduurzamingsmaatregelen op het natuurlijke moment worden ingepland.

Begeleiding verduurzamen VvE complexen – in samenwerking met Energiesprong Alliantie

Veel VvE’s hebben moeite om zelfstandig hun gebouw te verduurzamen. Regelmatig worden verduurzamingsadviezen voor VvE’s opgesteld maar wordt daar geen gevolg aan gegeven. Verduurzamen vergt dan ook meer dan alleen een goed technisch advies. Ingenieursbureau Multical weet dat en werkt daarom samen met Energiesprong Alliantie (ESA). Samen bieden wij VvE’s volledige begeleiding voor het realiseren van hun ambities met betrekking tot verduurzaming. Wij ondersteunen VvE’s met technisch advies, bij de besluitvorming, bij het activeren van de VvE-leden, bij afstemming met grooteigenaren, financiering van de verduurzaming, subsidieaanvragen, opstellen van bestekstukken, aanvragen en beoordelen van offertes, en het begeleiden van de uitvoeringsfase. Multical en ESA ontzorgen en begeleiden een VvE, van de initiatieffase tot en met de oplevering van de verduurzaming.

Energielabel VvE en wooncomplexen – duurzaamheidsadvies

Veel wooncomplexen zijn eigendom van een grooteigenaar. Ook in veel VvE’s bevindt zich een grooteigenaar zoals een woningcorporatie met een significant aantal woningen, of meerdere kleinere vastgoedbeleggers met enkele woningen in de VvE.

Voor vastgoedeigenaren die hun woningen verhuren is het energielabel van hun bezit om meerdere
redenen van groot belang. Een woning met een slecht energielabel levert minder huurpunten en dus minder huurinkomsten op. Uit onderzoek blijkt ook steeds duidelijker dat woningen met een beter energielabel meer waard zijn. De overheid is van plan om vanaf 2030 te verbieden dat woningen met een energielabel E, F of G verhuurd mogen worden. Bij sommige projecten is het noodzakelijk dat de woningen een bepaald minimum energielabel halen om subsidies voor het project te kunnen verkrijgen. Multical kan inzicht geven in de huidige energielabels van de woningen in een complex. Aanvullend kunnen wij adviseren welke maatregelen getroffen kunnen worden om de woningen te laten voldoen aan de doelstellingen van de grooteigenaar of verhuurders binnen een VvE.

Begeleiding PV-panelen trajecten

Multical kan de het gehele traject voor het realiseren van een PV-installatie voor u verzorgen. Hieronder valt de controle van de draagconstructie, beoordeling van de samenstelling en conditie van de dakbedekking, opstellen van het aanbestedingsdocumenten, het verzorgen van de aanbesteding en begeleiding van de uitvoering tot en met ingebruikname. Ook kunnen wij de SDE++ subsidieaanvraag voor u verzorgen.

Wil je nader geïnformeerd worden over
Duurzaamheid?

Bekijk onze andere disciplines

Bouwcontracten

Bouwcontracten

Onze specialisten voor Bouwcontracten specificeren de juridische, technische en architectonische projecteisen, zodat het gerealiseerde resultaat exact overeenkomen met uw wensen.

Meer informatie

Bouwmanagement

Bouwmanagement

Voor de doelmatigheid van een project is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn (bouwmanagement), voor zowel de opdrachtgever en de gebruiker, als de opdrachtnemer.

Meer informatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze specialisten helpen u te voldoen aan de betreffende regelgeving met relevante diensten, van energiescans tot duurzame meerjarenonderhoudsplannen.

Meer informatie

Installatie techniek

Installatie techniek

Onze specialisten helpen u met relevante diensten om de kwaliteit van uw installaties te borgen en met passend advies waarmee u het juiste type en de correct gedimensioneerde installaties selecteert voor uw project.

Meer informatie

Gebouwkosten

Gebouwkosten

Het berekenen van gebouwkosten is een zelfstandige discipline, waarin bouwkundige kennis en economisch inzicht samenkomen.

Meer informatie

Onderhoud & Beheer

Onderhoud & Beheer

Onderhoud en beheer wordt steeds complexer en vergt een professionele aanpak. De afgelopen 20 jaar heeft Ingenieursbureau Multical zich ontwikkeld tot echte vakspecialist op dit gebied.

Meer informatie

Constructie

Constructie

Een betrouwbare constructieberekening geeft u de zekerheid van een constructief veilig gebouw dat op lange termijn blijft voldoen aan uw wensen.

Meer informatie

Tekenwerk

Tekenwerk

Een ontwerp is pas definitief wanneer het “op tekening” staat. Onze afdeling Tekenwerk zorgt daarvoor, snel en efficiënt.

Meer informatie

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies

Voor huisvestingsadvies en het formuleren van een huisvestingsvisie voor uw huisvestingsbeleid kunt u vertrouwen op de deskundige raad van onze adviseurs.

Meer informatie

Brandveiligheid & Beheer

Brandveiligheid & Beheer

Van ontruimingsplattegrond, brandveiligheid advies en inspecties tot aan brandveiligheid beheer: Ingenieursbureau Multical helpt u bij al uw vragen.

Meer informatie
To search, begin typing