Wat doen wij / disciplines

Gebouwkosten

Bouwkundig specialisme, gecombineerd met installatietechniek en economisch inzicht komt samen in onze afdeling Gebouwkosten. De resultaten van een kostenberekening zijn vaak bepalend voor de go/no-go-beslissing, en daarmee bepalend voor een compleet project.

Adviezen, bouwkostenberekeningen, kostenramingen en begrotingen

U kunt een beroep doen op de afdeling Gebouwkosten van Multical voor de volgende producten en
diensten:

  • Het vervaardigen van investeringsadviezen en investeringskostenberekeningen (volgens NEN 2699);
  • Het opstellen van globale kostenramingen ten bate van haalbaarheidsonderzoeken;
  • Het vervaardigen van kostenramingen (elementenraming op basis van de NL/SfB-elementenmethode);
  • Het opstellen van directiebegrotingen, op basis van STABU-systematiek;
  • Advisering inzake exploitatiekosten;
  • De beoordeling (‘second opinion’) van kostenopstellingen van derden.

Bepaling aanneemsom en ramingen

Bij elke fase hoort een specifiek product. In het schetsontwerp (SO) maken wij een raming op bouwdelen, waarmee wij met beperkte gegevens de aanneemsom bepalen. In de volgende fasen –voorlopig ontwerp (VO) en definitief ontwerp (DO)– werken wij met een elementenraming op basis van de NL/SfB-elementenmethodiek. Het detailniveau van deze raming neemt toe naarmate de omvang van de informatie toeneemt.

Elementenraming en inschrijfbegroting

In de laatste fase, de bestekfase, zijn er twee opties. De eerste is een begroting volgens de elementenmethodiek van de DO-fase, de elementenraming. De tweede is een zogenaamde directiebegroting volgens de Stabu methodiek. Deze is opgebouwd uit MaMo-regels, waarbij de kosten voor materiaal en onderaanneming zijn uitgewerkt. Deze begroting komt qua opbouw overeen met de inschrijfbegroting van een aannemer.

Wil je nader geïnformeerd worden over
Gebouwkosten?

Bekijk onze andere disciplines

Bouwcontracten

Bouwcontracten

Onze specialisten voor Bouwcontracten specificeren de juridische, technische en architectonische projecteisen, zodat het gerealiseerde resultaat exact overeenkomen met uw wensen.

Meer informatie

Bouwmanagement

Bouwmanagement

Voor de doelmatigheid van een project is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn (bouwmanagement), voor zowel de opdrachtgever en de gebruiker, als de opdrachtnemer.

Meer informatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze specialisten helpen u te voldoen aan de betreffende regelgeving met relevante diensten, van energiescans tot duurzame meerjarenonderhoudsplannen.

Meer informatie

Installatie techniek

Installatie techniek

Onze specialisten helpen u met relevante diensten om de kwaliteit van uw installaties te borgen en met passend advies waarmee u het juiste type en de correct gedimensioneerde installaties selecteert voor uw project.

Meer informatie

Gebouwkosten

Gebouwkosten

Het berekenen van gebouwkosten is een zelfstandige discipline, waarin bouwkundige kennis en economisch inzicht samenkomen.

Meer informatie

Onderhoud & Beheer

Onderhoud & Beheer

Onderhoud en beheer wordt steeds complexer en vergt een professionele aanpak. De afgelopen 20 jaar heeft Ingenieursbureau Multical zich ontwikkeld tot echte vakspecialist op dit gebied.

Meer informatie

Constructie

Constructie

Een betrouwbare constructieberekening geeft u de zekerheid van een constructief veilig gebouw dat op lange termijn blijft voldoen aan uw wensen.

Meer informatie

Tekenwerk

Tekenwerk

Een ontwerp is pas definitief wanneer het “op tekening” staat. Onze afdeling Tekenwerk zorgt daarvoor, snel en efficiënt.

Meer informatie

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies

Voor huisvestingsadvies en het formuleren van een huisvestingsvisie voor uw huisvestingsbeleid kunt u vertrouwen op de deskundige raad van onze adviseurs.

Meer informatie

Brandveiligheid & Beheer

Brandveiligheid & Beheer

Van ontruimingsplattegrond, brandveiligheid advies en inspecties tot aan brandveiligheid beheer: Ingenieursbureau Multical helpt u bij al uw vragen.

Meer informatie
To search, begin typing