Wat doen wij / disciplines

Bouwmanagement

Een bouwproject moet goed gemanaged worden. Tussen het nemen van het initiatief en de ingebruikname zitten verschillende procesfasen. Voor de doelmatigheid van een project is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn, voor zowel de opdrachtgever en de gebruiker, als de opdrachtnemer. Multical heeft ruime ervaring met projecten op het gebied van transformatie, verduurzaming, sloop, renovatie en nieuwbouw binnen de sectoren woningbouw en utiliteitsbouw.

Uw project volledig onder controle

Vanaf het allereerste begin van uw project zorgen wij, samen met onze bouwkostendeskundigen ervoor dat ambities, eventuele risico’s en bouw- en investeringskosten inzichtelijk worden gemaakt. Op die manier ontstaat een maakbaar project, met oog voor een gezonde wereld, bijvoorbeeld door te sturen op duurzaamheid en circulariteit.

Vervolgens stellen wij in gezamenlijkheid met u het programma van eisen op. In de basis richten wij ons op de ruimtelijke eisen (hoeveelheid ruimtes, hoeveelheid vierkante meters), de functionele
eisen (wat zijn de door u gewenste relaties tussen de ruimtes en wat zijn de activiteiten per ruimte) en technische eisen. Ook nemen we hier ambities en doelstellingen in mee daar waar het duurzaamheid en circulariteit betreft.

Wij adviseren u al in een vroeg stadium over de verschillende inkoop- en aanbestedingstrajecten. Dit omvat zowel meervoudig onderhandse procedures, nationale procedures alsmede Europese procedures, allen gebaseerd op de Aanbestedingswet en Gids Proportionaliteit.

Integraal bouwmanagement

Een volledige ontwerpfase bestaat uit vier stadia: schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, en tenslotte het technisch gereed ontwerp. Afhankelijk van de complexiteit van de opgave kunnen onderdelen ook ‘in elkaar geschoven worden’.
Vroegtijdig worden door ons externe adviseurs gecontracteerd, bijvoorbeeld op het gebied van bodem, stikstof, asbest, flora en fauna, losmaakbaarheid en bouwfysica. Vervolgens wordt het gehele ontwerpproces doorlopen en door de bouwmanagers van Multical begeleidt, ten einde een ontwerp te realiseren, dat enerzijds voldoet aan de eisen, ambities en verwachtingen van de opdrachtgever en anderzijds aan de uitgebreide wet- en regelgeving.

Directievoering, toezicht en kwaliteitsborging

Nog voordat de realisatiefase aanbreekt zal de directievoering en het bouwtoezicht georganiseerd worden, al dan niet op basis van de Wet Kwaliteitsborging. In deze fase werken wij met specifieke software waarin u realtime kunt meekijken met de voortgang, geleverde kwaliteit en communicatie daaromtrent.

Specialisten in bouwmanagement

De bouwmanagers van Multical dragen zorg voor al deze processen. Op deze afdeling werken meerdere bouwmanagers, directievoerders, toezichthouders. Zij worden onder meer bijgestaan door onze aanbestedingsadviseurs met registeropleiding post-HBO Inkoop & Aanbesteden en RKN en NVBK Bouwkostendeskundigen.

Binnen onze afdeling Bouwmanagement onderscheidt Multical de volgende diensten:

  • Totale coördinatie en begeleiding van transformatie-, verduurzaming-, renovatie- en nieuwbouwprojecten, van initiatie en exploitatie tot sloop en demontage.
  • Organiseren van aanbestedingen volgens de procedure die past bij de omvang van het project: meervoudig onderhands, Nationaal of Europees.
  • Directievoering van bouwprojecten, voor alle voorkomende bouwcontractvormen.
  • Toezicht op bouwprojecten voor alle voorkomende bouwcontractvormen. Multical kan de kosten van deze dienst beperken door partieel toezicht te houden.
  • Toetsen van bouwplannen aan het actuele Bouwbesluit en de vigerende regelgeving.

Wil je nader geïnformeerd worden over
Bouwmanagement?

Bekijk onze andere disciplines

Bouwcontracten

Bouwcontracten

Onze specialisten voor Bouwcontracten specificeren de juridische, technische en architectonische projecteisen, zodat het gerealiseerde resultaat exact overeenkomen met uw wensen.

Meer informatie

Bouwmanagement

Bouwmanagement

Voor de doelmatigheid van een project is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn (bouwmanagement), voor zowel de opdrachtgever en de gebruiker, als de opdrachtnemer.

Meer informatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze specialisten helpen u te voldoen aan de betreffende regelgeving met relevante diensten, van energiescans tot duurzame meerjarenonderhoudsplannen.

Meer informatie

Installatie techniek

Installatie techniek

Onze specialisten helpen u met relevante diensten om de kwaliteit van uw installaties te borgen en met passend advies waarmee u het juiste type en de correct gedimensioneerde installaties selecteert voor uw project.

Meer informatie

Gebouwkosten

Gebouwkosten

Het berekenen van gebouwkosten is een zelfstandige discipline, waarin bouwkundige kennis en economisch inzicht samenkomen.

Meer informatie

Onderhoud & Beheer

Onderhoud & Beheer

Onderhoud en beheer wordt steeds complexer en vergt een professionele aanpak. De afgelopen 20 jaar heeft Ingenieursbureau Multical zich ontwikkeld tot echte vakspecialist op dit gebied.

Meer informatie

Constructie

Constructie

Een betrouwbare constructieberekening geeft u de zekerheid van een constructief veilig gebouw dat op lange termijn blijft voldoen aan uw wensen.

Meer informatie

Tekenwerk

Tekenwerk

Een ontwerp is pas definitief wanneer het “op tekening” staat. Onze afdeling Tekenwerk zorgt daarvoor, snel en efficiënt.

Meer informatie

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies

Voor huisvestingsadvies en het formuleren van een huisvestingsvisie voor uw huisvestingsbeleid kunt u vertrouwen op de deskundige raad van onze adviseurs.

Meer informatie

Brandveiligheid & Beheer

Brandveiligheid & Beheer

Van ontruimingsplattegrond, brandveiligheid advies en inspecties tot aan brandveiligheid beheer: Ingenieursbureau Multical helpt u bij al uw vragen.

Meer informatie
To search, begin typing