Gemeenten

Bouwmanagement Huis van de Stad te Rijswijk

Project:

Huis van de Stad Rijswijk omvat verschillende deelprojecten die wij voor een groot deel mogen begeleiden. Hoewel de eerste gebruikers al in 2022 hun intrek nemen, zal de gemeente Rijswijk pas in de tweede helft van 2023 hun intrek nemen in het nieuwe Huis van de Stad.

Tot 2003 was de gemeente Rijswijk gevestigd in het gebouw aan de Generaal Spoorlaan 2 in Rijswijk.

Dit monumentale gebouw, dat is opgeleverd in 1967, staat sindsdien leeg. Tussentijds waren er plannen om het gebouw te slopen om plaats te maken voor grootschalige projectontwikkeling. Door de economische crisis is dit project geannuleerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk heeft in het Coalitieakkoord en het Collegewerkprogramma 2014-2018 als doelstelling geformuleerd om te onderzoeken of het mogelijk is het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan weer te gebruiken als huisvesting van de gemeentelijke organisatie en er mogelijk ook aanvullende maatschappelijke functies aan toe te voegen. Het concept van gemeentelijke en maatschappelijke functies onder één dak wordt Huis van de Stad genoemd.

In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de functionele en financiële haalbaarheid van het project, waarbij het uitgangspunt geldt dat een verhuizing terug naar het Huis van de Stad niet leidt tot lastenverhoging voor de gemeente Rijswijk. In dit onderzoek is geconcludeerd dat dit functioneel en financieel haalbaar is.

Vervolgens is in 2016 een Voorontwerp opgesteld voor het huis van de Stad om de haalbaarheid nader te onderzoeken. Als maatschappelijke functies zijn de volgende partijen betrokken:

  • Stichting Trias – centrum voor de kunsten;
  • Bibliotheek aan de Vliet, vestiging Rijswijk;
  • Welzijn Rijswijk.

Op basis van het Voorontwerp en de bijbehorende financiële onderzoeken heeft de Gemeenteraad in mei 2017 besloten om het ontwerp van het Huis van de Stad uit te werken in een Definitief Ontwerp.

De architectuur van het gebouw is streng en statig, met rationele vormen en een duidelijk rechthoekig grid in het gevelontwerp. De gevel is bekleed met natuursteen en ook in het interieur is veel natuursteen aanwezig. Het gebouw is rechthoekig met in het midden een ruime patio. Het gebouw heeft vijf bouwlagen: een souterrain, waar daglicht aanwezig is, en daarbovenop een bel-etage en drie hoger gelegen verdiepingen. Met name het souterrain en de bel-etage zijn geschikt voor de huisvesting van openbare functies. Op de hogere bouwlagen kunnen de meer private functies van de gemeente Rijswijk worden gehuisvest.

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk.

Advieswerkzaamheden: Bouwmanagement, Contractmanagement, Kostenmanagement, Management Onderhoud en Beheer.

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

To search, begin typing