Wat doen wij / disciplines

Bouwcontracten

Een succesvol bouwproject begint met een solide bouwcontract: een contract dat alle eisen en voorwaarden bevat zodat de aannemer oplevert wat u heeft uitgevraagd. Multical zorgt ervoor dat
uw contract hieraan voldoet. Onze specialisten voor Bouwcontracten specificeren de juridische, technische en architectonische projecteisen, zodat het gerealiseerde resultaat exact overeenkomen met uw wensen. Dat doen zij voor ieder type bouwproject in de B&U-sector: burgerlijke bouw en utiliteitsbouw. Onze specialisten helpen u bovendien met advies over de contractvorming en kwaliteitsborging.

Bouwcontracten opstellen, controleren en second opinion

Uw bouwproject vraagt meer dan alleen het basale bouwcontract. Vaak heeft u daarnaast nog andere documenten nodig, zoals een bestekboek, een programma van eisen, technische omschrijvingen, enzovoorts. Voor al deze documenten kunt u vertrouwen op de specialisten van onze afdeling Bouwcontracten.

Producten en diensten

U kunt onze specialisten voor Bouwcontracten inschakelen voor het opstellen en het controleren van alle contractuele documenten en voor een second opinion van deze documenten.

  • Programma van eisen. De technische en organisatorische eisen voor uw project legt u vast in een programma van eisen.
  • V&G-plannen. In een V&G-plan signaleert u gevaarlijke werksituaties en legt u de beheersmaatregelen vast voor de veiligheid van de medewerkers in deze situaties.
  • Technische omschrijvingen.
  • Stabu2 bestekken (bestekboeken).
  • Referentiebestekken: voor het werk geldende voorwaarden en/of werkbeschrijvingen.
  • Productspecificaties: merkloze, kwalitatieve eisen.
  • Bouwteamovereenkomsten.
  • Aannemingsovereenkomsten.
  • Second opinion en/of controle van bestekken.

Wil je nader geïnformeerd worden over
Bouwcontracten?

Bekijk onze andere disciplines

Bouwcontracten

Bouwcontracten

Onze specialisten voor Bouwcontracten specificeren de juridische, technische en architectonische projecteisen, zodat het gerealiseerde resultaat exact overeenkomen met uw wensen.

Meer informatie

Bouwmanagement

Bouwmanagement

Voor de doelmatigheid van een project is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn (bouwmanagement), voor zowel de opdrachtgever en de gebruiker, als de opdrachtnemer.

Meer informatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze specialisten helpen u te voldoen aan de betreffende regelgeving met relevante diensten, van energiescans tot duurzame meerjarenonderhoudsplannen.

Meer informatie

Installatie techniek

Installatie techniek

Onze specialisten helpen u met relevante diensten om de kwaliteit van uw installaties te borgen en met passend advies waarmee u het juiste type en de correct gedimensioneerde installaties selecteert voor uw project.

Meer informatie

Gebouwkosten

Gebouwkosten

Het berekenen van gebouwkosten is een zelfstandige discipline, waarin bouwkundige kennis en economisch inzicht samenkomen.

Meer informatie

Onderhoud & Beheer

Onderhoud & Beheer

Onderhoud en beheer wordt steeds complexer en vergt een professionele aanpak. De afgelopen 20 jaar heeft Ingenieursbureau Multical zich ontwikkeld tot echte vakspecialist op dit gebied.

Meer informatie

Constructie

Constructie

Een betrouwbare constructieberekening geeft u de zekerheid van een constructief veilig gebouw dat op lange termijn blijft voldoen aan uw wensen.

Meer informatie

Tekenwerk

Tekenwerk

Een ontwerp is pas definitief wanneer het “op tekening” staat. Onze afdeling Tekenwerk zorgt daarvoor, snel en efficiënt.

Meer informatie

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies

Voor huisvestingsadvies en het formuleren van een huisvestingsvisie voor uw huisvestingsbeleid kunt u vertrouwen op de deskundige raad van onze adviseurs.

Meer informatie

Brandveiligheid & Beheer

Brandveiligheid & Beheer

Van ontruimingsplattegrond, brandveiligheid advies en inspecties tot aan brandveiligheid beheer: Ingenieursbureau Multical helpt u bij al uw vragen.

Meer informatie
To search, begin typing