Wat doen wij / disciplines

Huisvestingsadvies

In een prettige omgeving presteren gebruikers van uw gebouw beter, daarom is goede huisvesting essentieel voor uw organisatie. U kunt vertrouwen op deskundige raad van onze adviseurs voor al uw vragen en verrichtingen met betrekking tot huisvesting.

Huisvestingsvisie

Een huisvestingsvisie is een nuttig instrument als u proactief wilt sturen in uw huisvestingsbeleid. Onze adviseurs kunnen u ondersteunen bij het formuleren van een passende huisvestingsvisie. Een passende huisvestingsvisie bevat richtlijnen voor de aspecten die van belang zijn voor uw organisatie. Onze adviseurs onderzoeken welke aspecten dat zijn. Zij inventariseren de huisvestingsbehoefte en analyseren de wensen achter deze behoefte: de kernwaardes waar de vraag op is gebaseerd. Hun bevindingen werken zij uit in een advies voor de kaders van uw huisvestingsprojecten, zowel voor nieuwbouwprojecten als voor verbouwingen.

Huisvestingsprojecten

Ingenieursbureau Multical kan u op diverse manieren ondersteunen bij concrete huisvestingsprojecten. Zo kunnen onze adviseurs controleren of een huisvestingsproject voldoet aan alle planologische en juridische voorwaarden, zoals het bestemmingsplan en de aanstaande Omgevingswet. En zij kunnen controleren of het project voldoet aan de kaders van uw huisvestingsvisie: functioneel, ruimtelijk, technisch en economisch.

Haalbaarheidsstudie en kostenanalyse

Vervolgens werken zij in overleg met u de kaders van de huisvestingsvisie uit voor toepassing in het actuele project. Hiervoor onderzoeken zij alle betrokken aspecten: routering, communicatie, duurzaamheid, et cetera. Deze exercitie resulteert in een programma van eisen met schets ontwerp. Onze adviseurs kunnen op basis hiervan een eerste kostenraming maken en onderzoeken of het ontwerp voldoet aan alle voorschriften. De resultaten van de raming en de toets aan de regelgeving, verwerken zij tot een advies voorafgaand aan een ontwerpproces.

Onze diensten voor huisvesting

Binnen de discipline ‘huisvestingsadvies’ onderscheiden wij onder meer de volgende producten en
diensten:

  • Onderzoek en advies voor huisvestingsvisies.
  • Opstellen van programma van eisen met de ruimtelijke, functionele en technische eisen voor een huisvestingsproject.
  • Haalbaarheidsstudies van huisvestingsprojecten.
  • Kostenanalyses van huisvestingsprojecten.

Wil je nader geïnformeerd worden over
Huisvestingsadvies?

Bekijk onze andere disciplines

Bouwcontracten

Bouwcontracten

Onze specialisten voor Bouwcontracten specificeren de juridische, technische en architectonische projecteisen, zodat het gerealiseerde resultaat exact overeenkomen met uw wensen.

Meer informatie

Bouwmanagement

Bouwmanagement

Voor de doelmatigheid van een project is het belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn (bouwmanagement), voor zowel de opdrachtgever en de gebruiker, als de opdrachtnemer.

Meer informatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Onze specialisten helpen u te voldoen aan de betreffende regelgeving met relevante diensten, van energiescans tot duurzame meerjarenonderhoudsplannen.

Meer informatie

Installatie techniek

Installatie techniek

Onze specialisten helpen u met relevante diensten om de kwaliteit van uw installaties te borgen en met passend advies waarmee u het juiste type en de correct gedimensioneerde installaties selecteert voor uw project.

Meer informatie

Gebouwkosten

Gebouwkosten

Het berekenen van gebouwkosten is een zelfstandige discipline, waarin bouwkundige kennis en economisch inzicht samenkomen.

Meer informatie

Onderhoud & Beheer

Onderhoud & Beheer

Onderhoud en beheer wordt steeds complexer en vergt een professionele aanpak. De afgelopen 20 jaar heeft Ingenieursbureau Multical zich ontwikkeld tot echte vakspecialist op dit gebied.

Meer informatie

Constructie

Constructie

Een betrouwbare constructieberekening geeft u de zekerheid van een constructief veilig gebouw dat op lange termijn blijft voldoen aan uw wensen.

Meer informatie

Tekenwerk

Tekenwerk

Een ontwerp is pas definitief wanneer het “op tekening” staat. Onze afdeling Tekenwerk zorgt daarvoor, snel en efficiënt.

Meer informatie

Huisvestingsadvies

Huisvestingsadvies

Voor huisvestingsadvies en het formuleren van een huisvestingsvisie voor uw huisvestingsbeleid kunt u vertrouwen op de deskundige raad van onze adviseurs.

Meer informatie

Brandveiligheid & Beheer

Brandveiligheid & Beheer

Van ontruimingsplattegrond, brandveiligheid advies en inspecties tot aan brandveiligheid beheer: Ingenieursbureau Multical helpt u bij al uw vragen.

Meer informatie
To search, begin typing