Gemeenten

Financiële haalbaarheidsstudie verhuizing ‘Uitvoering Werken’

Project:

Om de ontwikkeling van woonwijk Nieuw Kralingen mogelijk te maken wordt voor de gemeente Rotterdam een nieuwe locatie ontwikkeld voor de stadskwekerij en de gemeentewerf. Deze locaties zijn nu aan de ir. P. Kosterlaan gevestigd en omvatten ca. 12 hectare aan grond waarvoor een herbestemming gevonden moet worden. Wij brengen sinds 2015 de financiële consequenties van de verschillende verhuisscenario’s in kaart.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, afdeling Stadsontwikkeling

Advieswerkzaamheden: Financiële haalbaarheidsstudies t.b.v. verhuizing afdeling ‘Uitvoering Werken’ van Kralingen naar Hillegersberg – Overschie.

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

To search, begin typing