Architecten

NEN 2767 conditiemeting bij de Prinsenkerk, Rotterdam

In opdracht van Archilos Architecten uit Rotterdam voerden wij een NEN 2767 conditiemeting uit bij de Prinsenkerk te Rotterdam.

Project

In opdracht van Archilos Architecten uit Rotterdam hebben wij een NEN 2767 conditiemeting uitgevoerd bij de Prinsenkerk aan Schepenstraat 69 te Rotterdam. Hiermee hebben wij de technische staat van de diverse bouwdelen van het pand in kaart gebracht en naderhand hebben wij een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor de komende 20 jaar. Naast de conditiemeting hebben wij een ‘quick scan duurzaamheid’ uitgevoerd waarbij de energetische kenmerken van het pand worden geïnventariseerd en een duurzaamheidsadvies opgesteld. Deze methode is erop gericht om op praktische wijze inzicht te krijgen in duurzame verbetermaatregelen, zonder direct over te gaan tot vrij complexe terugverdientijd berekeningen en energielabel berekeningen. 

Het doel van onze advieswerkzaamheden zijn het in kaart brengen van de technische staat van het pand, de onderhoudskosten voor de komende 20 jaar en eventuele verduurzamingsmaatregelen (inclusief terugverdientijd).

Wat ik, Jeremy, leuk vind aan het inspecteren van kerken en monumenten is dat je tijdens de rondgang op plekken komt die normaal niet voor het publiek toegankelijk zijn en elke deur mag openen die normaal gesloten blijft. Hierbij kom ik de mooiste en interessantste dingen tegen (verborgen schatten) en kan ik een kijkje nemen in het verleden. 

Kerken hebben vaak een ruimte tussen het plafond binnenin de kerk en het dak die de meeste mensen nooit te zien krijgen. Het plafond is vaak rond en het puntdak recht. Bij deze kerk is dit heel indrukwekkend om te zien. 

In de toren van de kerk hangen drie luidklokken Trooster, Roeper en Juicher die in 1948 zijn geplaatst nadat ze in de oorlog waren geroofd. De teksten op de klokken zette mij aan het denken over de situatie in Oekraïne. Ze zijn, helaas, weer heel actueel.

  • Juicher: 1948
  • Roeper: 1940-1945

Wij, Trooster, Roeper, Juicher,
zijn door des vijands hand
geroofd uit deze toren.
Tot oorlogstuig versmolten,
scheen ons bronzen lied
voor Rotterdam verloren.

  • Trooster: 1948

God lof, door offers van de dank
Voor vrede en vrijheid
Staan wij gans herboren.
En Troosten, Roepen, Juichen
weer bezield.
In toon en aard gelijk tevoren.

Opdrachtgever: Archilos Architecten

Advieswerkzaamheden: aan de hand van een NEN2767 Conditiemeting brengen we de technische staat van de verschillende bouwdelen in kaart en stellen we een maarjarenonderhoudsplan op voor de komende 20 jaar met duurzaamheidsadvies.

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Michael Dirks.

To search, begin typing