Kennis & blogs

NEN 2767: Conditiemeting van gebouwen, de methodiek

Een inspectie conform NEN 2767 biedt inzicht in de staat van onderhoud van vastgoed.

In deze reeks kennisvideo’s neemt Michael Dirks je mee in de wereld van de NEN 2767. Hij legt hierin uit wat het nadeel is als je de NEN 2767 niet toepast maar ook wat misvattingen over de NEN 2767 zijn.

Verder gaat hij in op (duurzame) meerjarenonderhoudsplannen conform de NEN 2767 en vertelt hij meer over conditie- en risicogestuurd onderhoud, de meerwaarde van een bouwkostendeskundige en ROZ-modellen.

In eerdere blogs schreven we over de zin en onzin van de NEN 2767 en de risico aspecten en prestatie onderhoudsniveau’s in de NEN 2767’.

Wat is de NEN 2767?

In de NEN 2767 wordt een methode gegeven om de technische staat van bouwdelen (bouwdelen bevatten bouw- en installatiedelen) op objectieve wijze te bepalen en eenduidig vast te leggen. Dit gebeurt middels ‘conditiemeting’. Conditiemeting is een gestandaardiseerde werkwijze voor het registreren, kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouwdelen. Op basis van de gebreken die een bouwdeel bevat, wordt de mate van degradatie bepaald ten opzichte van nieuwbouw kwaliteit. Dit wordt uitgedrukt in een getalswaarde, de conditiescore van 1 t/m 6. Hierbij staat een conditiescore 1 van een bouwdeel voor nieuwbouwkwaliteit en een conditiescore 6 voor technisch rijp voor sloop

Wat is het nadeel als je geen NEN 2767 toepast?

Net zoals het lichaam een goede of slechte conditie heeft, is ook de conditie van een gebouw te meten. Hoe je dit op een objectieve manier meet is te vinden in NEN 2767. In deze video legt onze specialist Michael Dirks uit wat het nadeel is als je geen NEN 2767 toepast.

Misvatting: wat doet de NEN 2767 niet?

Het doel van de conditiemeting is het vaststellen van de technische toestand van een bouwdeel op basis van waargenomen gebreken op het moment van de inspectie. Als zodanig levert de NEN 2767 waardevolle informatie ten behoeve van het MJOP, maar de NEN 2767 geeft niet aan wát er in het MJOP moet worden opgenomen. Hierover vertelt onze adviseur Michael Dirks meer in onderstaande video.

Hoe ziet een meerjarenonderhoudsplan conform de NEN 2767 eruit?

Een veel gehoorde misvatting bij NEN 2767 is dat een MJOP opgesteld moet worden conform de NEN 2767. Dat kan niet. Waarom dat niet kan legt ingenieur Michael Dirks uit in deze video.

Hoe kun je NEN 2767 gebruiken om de minimaal gewenste onderhoudstatus weer te geven?

In deze video heeft ingenieur Michael Dirks het over de aanpak van conditie- en risicogestuurd onderhoud. Hierin geef je niet alleen aan wat de maximale conditiescore mag zijn, maar ook welke risico’s je wel bereid bent te lopen en welke niet.

Wat is de meerwaarde van een MJOP waarbij bouwkostendeskundigen hebben meegekeken?

Onze ingenieur Michael Dirks legt in deze video uit wat de meerwaarde is van het laten meekijken van onze bouwkostendeskundigen bij het opstellen van een MJOP.

Wat is er nodig om een duurzaam meerderjarigonderhoudsplan op te stellen?

Een DMJOP helpt opdrachtgevers om een duurzaam onderhoudsbeleid te voeren. Hoe dit zit vertelt ingenieur Michael Dirks in onderstaande video.

Hoe zit het met ROZ modellen bij MJOP’s voor huurder en verhuurder?

In deze kennisvideo geeft ingenieur Michael Dirks antwoord op bovenstaande vraag.

Een ROZ model is in Nederland een huurovereenkomst op basis van het standaardmodel voor de verhuur van bedrijfsruimte van de Raad van Onroerende Zaken.

Eerder verschenen blogs over NEN 2767:

To search, begin typing