Architecten

Kostenraming en MJOP hoofdbureau politie Den Haag

Project:

Het Delftse architectenbureau cepezed heeft onlangs de ontwerpaanbesteding (tender) voor het nieuwe Eenheidsbureau Den Haag van de politie gewonnen. Ingenieursbureau Multical heeft hierin een bijdrage geleverd voor het onderdeel bouwkosten met een kostenraming voor het tenderontwerp. Overige partners binnen dit project zijn cepezedinterieur, IMd raadgevende ingenieurs en Buro Sant en Co. Binnen een separaat perceel verzorgt Nelissen Ingenieursbureau het installatieontwerp.

Prominent zichtbaar vanaf de Utrechtsebaan wordt het ruim 55.000 m² grote gebouw gerealiseerd aan de rand van het voormalige bedrijvengebied de Binckhorst. Het ontwerp sluit nauw aan bij zowel het bestaande stedelijk karakter daar als de actuele ontwikkelingen gericht op gemengd wonen, werken en recreëren in een industriële sfeer.

Het nieuwe Eenheidsbureau gaat plaats bieden aan politieafdelingen die nu nog zijn verspreid over meerdere locaties, waaronder het huidige hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag, nu gevestigd aan de Burgemeester Patijnlaan. Met veel fysieke en visuele verbindingen is de nieuwbouw mede sterk gericht op interdisciplinaire samenwerking.

Het gebouw is in het voorstel voorzien van riante daktuinen op het zuiden, die direct zijn verbonden met het restaurant en samenwerkingsgebied en uitkijken over de rest van de Binckhorst en de skyline van Den Haag. Daarnaast zijn de dakvlakken voorzien van pv-panelen en voldoet het ontwerp aan de eisen voor een BREEAM Excellent.

Bron: Architect CePeZed

De bovenstaande impressie toont het winnend schetsontwerp uit de selectiefase en worden tijdens het ontwerptraject verder uitgewerkt.

In mei 2017 startte de selectieprocedure voor de architect en adviseurs. In het traject is een zogenoemde selectieweging gemaakt van 75 procent kwaliteit en 25 procent prijs. Bij de kwaliteitseisen is onder meer gelet op doelmatigheid gericht op de operatie van de politie, gebruikerscomfort, gezondheid en vitaliteit, duurzaamheid en daglicht. In december 2018 koos de politie voor cepezed en haar partners.

Inmiddels is het eerste schetsontwerp gemaakt. Naar verwachting is de uitwerking van het definitief ontwerp medio mei 2020 afgerond. De politie heeft het voornemen het hoofdbureau van de politie-eenheid Den Haag eind 2023 te verhuizen van de Burgemeester Patijnlaan naar de locatie op de Binckhorst.

Opdrachtgever: Politie-eenheid Den Haag

Advieswerkzaamheden: Opstellen kostenraming (SO), elementenraming (VO + DO) en MJOP

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Marcel van der Hoek.

To search, begin typing