Profiel: Coördinator van de afdeling Gebouwkosten, bouwkostendeskundige, BREEAM Expert en lid managementteam. Lid van NVBK en ingeschreven in Register Kostenmanager Nederland (RKN). Specialisaties op gebied van Bouw- en Investeringskosten, met een grote affiniteit voor de integraliteit op gebied van Installatietechniek en Duurzaamheid. Kenmerkend voor mijn handelswijze zijn de volgende kernwaarden: Parate kennis, betrouwbaar, proactief, probleemoplossend, risicobewust en samenwerkend.

Ik hecht veel waarde aan goede communicatie. Ik besef dat het ver­­vaardigen van een betrouwbare kostenopstelling om meer gaat dan de cij­fers. Elk project is uniek. Uw project ver­dient dan ook on­ze speciale aan­dacht. Ofwel: maatwerk!

Vakgebieden:

  • Bouwkosten (NL/SfB / STABU)
  • Investeringskosten (NEN2699)
  • Exploitatiekosten
  • Total Costs of Ownership (TCO)
  • BREEAM

Heeft u vragen? Neem dan contact op via 010 – 3107 806 of marcelvanderhoek@multical.nl.

To search, begin typing