Begeleiders van het bouwproces

Gebouwkosten en bouwcontracten

Gebouwkostenadvisering en deskundigheid op het gebied van bestekken zijn niet weg te den­­­­ken aspecten uit de dienstverlening van Ingenieursbureau Multical. Onder het motto ‘me­­­ten is weten’ en ‘wie schrijft die blijft’ werken onze bouwkostendeskundigen, cal­cu­la­to­ren en besteksdeskundigen aan een scala van projecten in alle voorkomende fasen van het bouw­­­­proces. Of het nu om onderwijsgebouwen, kantoren, bedrijfspanden of woningen gaat. Dan wel in de vorm van nieuwbouw, verbouw, renovatie of transformatie. Onze af­fi­ni­teit met architectuur, installatietechniek, duurzaamheid en regelgeving, gevoegd bij een be­­­­we­zen kwaliteit in voornoemde adviseringen, vertegenwoordigt voor onze op­dracht­ge­vers een be­langrijke meerwaarde.  

De advisering en begeleiding kan worden geoptimaliseerd door in het ont­­werp­­proces vroeg­tij­dig te star­ten met een integraal planteamoverleg, waarvan zowel op­dracht­­ge­ver, bouw­ma­nager, ar­chitect, constructeur, installatietechnisch adviseur als on­af­han­­kelijk gebouwkos­ten­ad­vi­­seur en besteksdeskundige deel uit­ma­ken.

Ingenieursbureau Multical hecht veel waarde aan goede communicatie. Wij beseffen dat het ver­­vaardigen van een betrouwbare kostenraming of een degelijk bestekboek, om meer gaat dan de cij­fers en woorden alleen. Elk project is uniek. Uw project ver­dient dan ook on­ze speciale aan­dacht. Ofwel: maatwerk!

Ga direct naar