Kennis & blogs

Wat zijn bouwkosten?

In deze blog beschrijven we wat bouw- en investeringskosten zijn, ook leggen we uit wat het verschil is tussen deze twee en wanneer je welke kostenopstelling gebruikt. Dit aan de hand van tekst en video’s met onze bouwkostendeskundige Marcel van der Hoek.

Wat zijn investeringskosten en waaruit zijn ze opgebouwd?

Investeringskosten zijn de totale kosten die worden gemaakt om een project van idee tot oplevering te realiseren. Onder investeringskosten worden verstaan: de grondkosten, de bouwkosten, inrichtingskosten, de bijkomende kosten en eventuele belastingen. Waaruit dit is opgebouwd legt Marcel uit in onderstaande video:

Wat is het verschil tussen bouw- en investeringskosten?

Investeringskosten zijn meer dan een optelsom. De bouwkosten zijn onderdeel van de totale kosten van een project. Naast de bouwkosten, dient er in de berekening van de totale investeringskosten rekening gehouden te worden met de kosten van de grond, inrichting, bijkomende kosten en de eigen kosten van de ontwikkelaar. 

De Bijkomende kosten omvatten in hoofdlijn:

·         Kosten voor de projectbegeleiding opdrachtgever;
·         Honoraria projectvoorbereiding (voor bouwmanagement incl. opstellen PvE, architect, constructeur, installatieadviseur en overige adviezen) en uitvoeringsbegeleiding (bouwtoezicht);
·         Aansluitkosten (nuts-voorzieningen e.d.);
·         Heffingen (legeskosten en precario e.d.);
·         Verzekeringen (CAR verzekering);
·         Risicoverrekeningen (indexering tot start Bouw en afkoop loon- en prijsstijgingen tijdens bouw);
·         Kunst, indien van toepassing;
·         Ontwikkelkosten, indien van toepassing; 
·         Onvoorzien;
·         Financieringskosten (afsluitkosten en het renteverlies over de grondkosten en bijkomende kosten) à indien van toepassing;
·         Btw, indien van toepassing.

De nu bepaalde ‘totale investeringskosten’ vertegenwoordigen de 100% aan kosten die voor het bouwproject benodigd zijn en waarvoor door de opdrachtgever financiële dekking gezocht moet worden. 

In onderstaande video legt onze bouwkostendeskundige Marcel het uit:

Wanneer gebruik je welke kostenopstelling?

Er zijn verschillende kostenopstellingen binnen de bouw zoals bouwkostenraming en directiebegroting, maar wanneer wordt welke gebruikt? Bekijk onderstaande video:

Binnen welke bandbreedtes calculeren wij?

De bandbreedte van onze kostenopstellingen verlopen (neerwaarts), door de projectfasen heen, van plus of min ca. 15%-20% in de S.O. (schets ontwerp) fase tot plus of min ca. 0% – 3% in de P.V. (project voorbereidings) fase.

De bandbreedte wordt in hoofdzaak bepaald door de mate van aangeleverde informatie/omschrijving (incl. wensen en eisen) en (ontwerp)tekenwerk e.d. Met name in relatie tot de principe verschijningsvorm en uitstraling, maatvastheid tekenwerk, de mate van aangegeven materialisering interieur en exterieur, aangegeven principes van constructies, principes voor de technische installaties en uitgangspunten voor het terreinwerk.

Hoe meer eenduidige informatie, aangegeven wensen en eisen, principes en maatvastheid van tekenwerk, hoe kleiner de bandbreedte van de kostenopstelling zal zijn.

Zie voor de bandbreedtes, per projectfase, de volgende grafiek:

De verschillende te onderscheiden projectfasen zijn:

S.O. – Schets Ontwerp
V.O. – Voorlopig Ontwerp
D.O. – Definitief Ontwerp
T.O. – Technisch Ontwerp
P.V. – Project Voorbereiding

In onderstaande video gaat Marcel hier op in:

Waarom zijn onze kostenramingen niet opgesteld op basis van een database?

Onze projecten zijn zo specifiek en divers dat deze nooit middels een ‘standaard’ bouwkostendatabase onderbouwd kunnen worden, denk hierbij aan:

·         Soort functie van het gebouw, kantoor, eengezinswoningen of bedrijfshal
·         De typologie van de gebouwvorm, hoogbouw toren of doosvormig gebouw;
·         De omvang van een project, klein, middelgroot of erg groot
·         Makkelijk moeilijk, een sterk repeterend woningblok of een geheel niet repeterend appartementengebouw
·         De locatie van het projecten en de daarmee samenhangende marktwerking, een project in het (hoge) Noorden of het (wilde) Westen van het land

Vragen betreffende bovenstaande? Mail ons of neem contact op met Marcel van der Hoek.

To search, begin typing