Architecten

Bestekboek winkelcentrum Colmschate Deventer

Het bijna 30 jaar oude winkelcentrum Colmschat in Deventer wordt gerenoveerd. Wij helpen SUM architecten bij de bouwcontracten.

Project: Winkelcentrum Colmschate is een wijkwinkelcentrum in Deventer. Met 42 winkels, waaronder een Albert Heijn en een Jumbo is het een belangrijke plek voor de wijk. Het bijna 30 jaar oude centrum wordt nu gerenoveerd.

De bestaande luifels worden geoptimaliseerd en gevels krijgen een nieuw uiterlijk. Op sommige plekken wordt uitgebreid en worden drooglopen geïntroduceerd. De entreepleinen krijgen krachtige wanden, hoeken krijgen accenten door extra hoogte en de luifels worden integraal ontworpen met de bouwvolumes. De voetgangerstoegangen vanuit de achtergelegen wijk worden opnieuw gepositioneerd en/of opgewaardeerd en zorgen voor duidelijke entreegebieden.

Al deze stedenbouwkundige verbeteringen (de klassieke landmark, nodes en edges) zorgen er uiteindelijk voor dat op alle schaalniveaus het winkelcentrum de gewenste verankering krijgt.

Projectdetails: 3000 m2 vloeroppervlak en 3000 m2 uitbreiding, opwaardering parkeergebied.

Tymon Ros, architect en directeur SUM architecten zal op onze aankomende Kennismiddag ‘Werk aan de Winkel’ gastspreker zijn over de belangrijke bijdrage van architecten aan de toekomstbestendigheid van het winkelaanbod.

Opdrachtgever: SUM architecten

Advieswerkzaamheden: STABU bestekboek

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met René van Wijk.

To search, begin typing