Gemeenten

Haalbaarheidsstudie Servicewerkplaats Rotterdam-Zuid

Project: Herhuisvesting, haalbaarheidsstudie

Vanuit de gemeente Rotterdam krijgen wij met enige regelmaat de vraag een ‘haalbaarheidsstudie’ uit te voeren, een ‘programma van eisen’ op te stellen of een daaraan voorafgaand ‘plan van aanpak’; van beknopt tot uitgebreid.

Zo ook voor de Van Graftstraat waar de gemeente Rotterdam een servicewerkplaats heeft voor het onderhoud aan ambulances, brandweerauto’s en reinigingsvoertuigen.

Sinds enkele jaren is er een behoefte om met de huisvesting van deze servicewerkplaats aan de slag te gaan. Aanleiding is de sterk verouderde huisvesting en de ambitie om de dienstverlening uit te breiden. 

Hiertoe hebben wij een huisvestingsonderzoek uitgevoerd waarmee een inhoudelijk technisch, ruimtelijk en functioneel programma van eisen is opgesteld. 

Planning: tweede helft 2020. 

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Advieswerkzaamheden: het opstellen van een programma van eisen alsmede het opstellen van enkele ruimtelijke scenario’s.

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

To search, begin typing