Gemeenten

Kostenraming restauratie Maastunnelcomplex Rotterdam

Project:  In het kader van de restauratie van het Maastunnelcomplex worden nu ook de beide garagegebouwen, aan de Noord- en Zuidzijde van de Maastunnel, volledig gerestaureerd.

Het Maastunnelcomplex is tussen 1937 en 1942 gebouwd en is de oudste verkeerstunnel in Nederland en de eerste afgezonken tunnel met rechthoekige zinkstukken ter wereld. Tot het Maastunnelcomplex behoren ook twee stuks garagegebouwen. Het architectonische ontwerp in expressionistische stijl is destijds ontworpen door Gemeentewerken Rotterdam.

Op 1 maart 2012 heeft het gehele Maastunnelcomplex de wettelijke bescherming en status van Rijksmonument gekregen.

De laatste jaren worden in de gebouwen behorende bij het Maastunnelcomplex steeds meer onderhoudstechnische aandachtspunten geconstateerd en zijn de inmiddels verouderde installaties aan vervanging toe. Gelet op de cultuur- en bouwhistorische waarden van de gebouwen is besloten om de gebouwen volledig te restaureren, zodanig dat de komende jaren nauwelijks tot geen onderhoudswerkzaamheden, behoudens het gebruikelijke meerjaren-onderhoud, noodzakelijk zullen zijn.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam. 

Advieswerkzaamheden: Het opstellen van de directiebegrotingen (STABU).

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Marcel van der Hoek.

Afbeelding: Gemeente Rotterdam
To search, begin typing