Architecten

Kostenramingen en bestekboek Ashram College

Project: Persoonlijk, veelzijdig en resultaatgericht zijn kenmerken die straks terugkomen in de uitstraling van het nieuwe schoolgebouw voor het Ashram College in Nieuwkoop. Het betreft een compact schoolgebouw met drie gebouwvleugels rondom een verbindende centrale ruimte, ‘het centrale hart’. Door de vorm ligt elke afdeling straks dicht bij het hart van de school, terwijl ook iedere afdeling de mogelijkheid krijgt zich maximaal naar buiten te tonen. De buitenzijde van de school krijgt een verwelkomend, uitnodigend en omarmend karakter.

Door de compacte vorm is het aantal gangen minimaal. De drie gebouwvleugels bieden straks een maximale flexibiliteit voor verschillende onderwijsruimten, voor nu en in de toekomst.

Opdrachtgever: Broekbakema, Rotterdam.

Advieswerkzaamheden:    S.O., V.O. en D.O. bouwkostenramingen, STABU bestekboek, de directie-elementenbegroting en onderhoudsadvisering (als onderdeel van de exploitatiekosten).

Heeft u vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Marcel van der Hoek.

To search, begin typing