Kennis & blogs

Zuinige verlichting

Als dit stukje geschreven wordt, is de kerstverlichting opgeborgen en gaan de dagen weer lengen. Al zorgt het sombere weer nu niet bepaald voor heel veel daglicht. Zijn wij voor ons werk, in de kantooromgeving, of in werkplaatsen, sowieso aangewezen op kunstlicht, ook in huis kunnen wij in de winterperiode overdag nog niet helemaal zonder.   

Konden wij daarbij lange tijd gebruikmaken van TL-verlichting, respectievelijk gloeilampen, gaandeweg zijn daarvoor energiezuiniger alternatieven ontwikkeld.

Het is deze maand alweer 10 jaar geleden dat door de Europese Unie een akkoord werd bereikt over een verkoopverbod voor gloeilampen. De spaarlampen, die eind jaren 80 op de markt kwamen, hebben een langere levensduur en een hoger rendement dan de gloeilamp, maar bevatten kwikdamp, waardoor ze, bij het einde van de levensduur als klein chemisch afval moeten worden verwerkt. Wél zuiniger, maar beslist niet milieuvriendelijk(er).

Ook de, eveneens in de jaren 80, ontwikkelde halogeenlamp – die feitelijk een gloeilamp is met een hoger rendement – heeft zijn langste tijd gehad. Vrijwel alle soorten halogeen-lampen zijn inmiddels uit productie genomen. Bedenk daarbij dat bij halogeen-lampen slechts 15% van de energie wordt omgezet in licht, dan mag duidelijk zijn dat LED-verlichting, met ruim 85-90% energie die wordt omgezet in licht, inmiddels mag worden gezien als het meest energiezuinige alternatief. Vergeleken met de gloeilamp, die circa 1000 branduren heeft, is het rendement van LED-lampen bovendien tot wel 50 maal hoger. LED-verlichting heeft dus grote voordelen voor wat betreft duurzaamheid en energiebesparing, waarmee de verdere ontwikkeling van LED, in de toekomst, alleen maar gemakkelijker wordt.

Bij de keuze voor energiezuinige lampen is het van belang te letten op het energielabel. LED-lampen met het energielabel A++zijn het zuinigst.

To search, begin typing