Kennis & blogs

Windenergie

De Nederlandse overheid heeft grootse plannen voor windenergie, en dan specifiek ook voor windenergie op zee. In dit blog duiken wat nader in op wat cijfers en doelen over windparken op zee.

Grootse plannen

In 2030 is het doel dat minimaal 27% van alle gebruikte energie uit duurzame bronnen komt. Windenergie speelt hierbij een belangrijke rol.

Doel 2023 en 2030

In 2019 staan er windmolens in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW).  In het Energieakkoord voor duurzame groei is het doel opgenomen dat dit in 2023 is toegenomen tot 4,5 GW. Kortom, een toename van 350%. Het komt er op neer dat 3,3% van alle energie in Nederland dan van windmolens op zee komt. Daar blijft het echter niet bij. De lijn wordt doorgetrokken, zoals te lezen valt in het regeerakkoord en het klimaatakkoord. In 2030 is het de bedoeling dat in totaal 11 GW aan energie afkomstig is van windmolens op zee. Ten op zichte van 2019 is dat dus een toename van 1.000%. In totaal nemen de windmolens op zee dan 8,5% van alle energie in Nederland voor hun rekening. Voor de beeldvorming: dat is dan 40% van ons huidige elektraverbruik.

Routekaart windenergie op zee 2030

Kort en goed is dit een forse opgave. De plannen hieromtrent staan opgenomen in de ‘Routekaart windenergie op zee’. Hierin staat onder andere opgenomen waar, wanneer en welke windparken er komen. De windparken komen variërend van 18,5 km tot 62 km uit de kust te staan. De Rijksoverheid geeft de kavels uit met tenders, waarvan diverse al gerealiseerd zijn.

Alleen voordelen?

Zijn er dan alleen maar voordelen van windparken op zee? Uiteraard niet. Eén van de gehoorde nadelen is de impact die zowel aanleg als gebruik van windmolens op zee hebben op zeedieren. Zo blijkt uit metingen dat vissen bij 165dB gehoorschade oplopen, terwijl bij heiwerkzaamheden voor windmolens op zee 262dB geluid geproduceerd kan worden (?). Dat lijkt toch wel een serieus probleem, helemaal omdat veel waterdieren zich oriënteren, voedsel vinden en met elkaar communiceren via geluidsorganen. Dit probleem doet zich niet alleen voor tijdens aanleg van de windparken. Een windmolen die in bedrijf is kan namelijk tot 150d B aan geluid produceren. Maar dit is nog maar één van de effecten. Indien de grootschaligheid van de windparken op zee toeneemt, heeft dit ook zijn impact op zaken als golfhoogte, windsnelheden nabij zeeoppervlak en troebelheid van het water. 

Als Ingenieursbureau Multical zijn wij zeker niet tegen windenergie. Wij zijn van mening dat windenergie een prachtig middel is, en noodzakelijk is om onze duurzame doelen te halen. Dat neemt niet weg dat wij wel zeer benieuwd zijn naar maatregelen die de overheid zal nemen om met bovengenoemde nadelen, bijvoorbeeld voor ons ecosysteem, om te gaan. De komende jaren zullen dit uitwijzen.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Michael Dirks.

Bronnen:

To search, begin typing