Kennis & blogs

Wat is een groendak?

In deze blogserie willen wij onze visie en ervaringen met groendaken delen en je informeren over hoe groendaken kunnen bijdragen aan mogelijke duurzaamheidsambities.

Steeds vaker worden grijze daken vervangen voor groendaken. Groendaken worden ingezet als mooie uitbreiding van de buitenruimte, als esthetisch verantwoord uitzicht of als waterbuffering met (vertraagde) retentie aan het rioolnetwerk, dat met een toename aan (haast tropische) stortbuien steeds meer overbelast raakt. Gemeenten en waterschappen zien dit laatste als voornaamste reden om hier subsidies voor te verstrekken.

Allereerst is het verstandig om uit te leggen wat een groendak precies is.

Wat is een groendak?

Met groendaken bedoelen we eigenlijk vegetatiedaken. Een groendak is een dak dat voorzien is van een specifieke soort vegetatie. Deze vegetatie kunnen grassen zijn, maar ook kruiden, vetplanten of een ander soort vegetatie, denk hierbij aan heide of duinplanten. Dit kan gecombineerd worden met zonnepanelen of zelfs windturbines, in dit geval spreken we van een energiedak.

Welke type groendaken zijn er?

We zeggen nu eigenlijk wel groendaken, maar we kennen ook grijze daken en inmiddels zijn er ook blauwe en gele daken. Later in een ander blog meer hierover. Daarnaast zijn er intensieve en extensieve groendaken.

Wat zijn intensieve groendaken?

Intensieve groendaken zijn daken die voorzien zijn van een tuin, zoals op de begane grond. Deze kan begroeid zijn met struiken, kruiden, grassen tot zelfs bomen. Het is vanzelfsprekend dat de dakconstructie hiervoor stevig genoeg moet zijn want een dergelijke ‘daktuin’ heeft een flink gewicht. Een mooi voorbeeld hiervan is de Dakakker in Rotterdam. 

Wat zijn extensieve groendaken?

Wanneer een dak vooral begroeid is met mossen, vetplanten en kruiden die niet veel onderhoud vergen, spreken we van extensieve groendaken. Deze daken zijn minder geschikt voor intensief gebruik en een stuk lichter dan een intensief groendak, daarnaast is dit type dak goedkoper en makkelijker te realiseren.

Steeds meer groendaken in Nederland

Het groendak groeit in populariteit in Nederland. Naar schatting heeft Nederland ca. 10 miljoen vierkante meter aan groendaken. Een groendak is overigens niet nieuw. Vroeger werd het al regelmatig toegepast op bijvoorbeeld de bekende plaggenhutten. Door de isolerende werking was dit in die tijd hard nodig en bovendien was het materiaal ruimschoots voor handen. Het groendak van nu is iets anders, de grasplaggen hebben plaats gemaakt voor duurzamere en moderne materialen waardoor groendaken een stuk lichter zijn geworden. 

Doordat er in steden weinig ruimte is voor groen zien we dat vooral hier groendaken erg populair zijn. Zoals het langste groendak van Nederland in Rotterdam: het Rotterdamse sociale wooncomplex Peperklip, namelijk: 7.500 vierkante meter. Het dak van het wooncomplex stond jarenlang te verloederen en een groendak moet helpen bij het opvijzelen van het imago en een thuis bieden aan vogels, vlinders en insecten.

En Amsterdam krijgt binnenkort zelfs 10.000m2 aan slimme blauw-groene daken. Blauw-groene daken zijn daken die meer water opvangen dan gewone groene daken, Hierdoor kunnen ze dus ook langer vocht verdampen als het heet en droog is en dat betekent dat het koeler blijft in de huizen en de buurt. 

Den Haag en Utrecht hebben verschillende bushokjes voorzien van groene daken.

Wat ook helpt bij de groei van groendaken in Nederland is de te verkrijgen subsidies. Veel gemeenten geven een subsidie voor dak- en/of gevelgroen. Vaak is de voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen dat het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak uitgevoerd wordt door een erkend bedrijf. 

Maar waarom zijn groendaken ineens zo populair? Dat komt uiteraard niet alleen door subsidies maar ook door de effecten van groendaken.

Wat zijn de effecten van groendaken?

De effecten van groendaken hebben naast een verlengde levensduur van het dak in meer of mindere mate betrekking op de energievraag, luchtkwaliteit, geluidsisolatie, biodiversiteit, waterretentie en het algemeen welbehagen van de mens, of ook wel ‘healing environment’.  Later hierover meer in een vervolg blog. 

Onderstaande infographic uit de ‘Greendeal groene daken’ geeft een goed beeld. 

Meer weten over groendaken en wat Multical kan betekenen voor de realisatie hiervan? Neem contact met ons op.

To search, begin typing