Kennis & blogs

Wat is de levensduur van een groendak?

Eind 2019 publiceerde de Volkskrant een artikel met de stelling, ‘een groen dak zorgt ervoor dat het dak twee keer zo lang meegaat’.

De conclusie van deze stelling volgens de Volkskrant? Er zijn sterke aanwijzingen dat de levensduur wordt verlengd, maar er ontbreekt wetenschappelijk bewijs. De stelling is hiermee feitelijk niet volledig onderbouwd maar ook zeker niet weerlegd.

Om te beoordelen wat nu eigenlijk wel of niet waar is van deze stelling moeten we een aantal uitgangspunten bepalen en weten welke type daken we met elkaar gaan vergelijken.

Voor het reguliere ‘zwart’ dak gaan we uit van een standaard ‘warm dak’ principe (de dakisolatie zit buiten de dakconstructie) met een standaard APP B-kwaliteit bitumen met een verwachtte levensduur van 18 tot 25 jaar. Levensduurverlenging door eenmaal overlagen laten we hierbij achterwegen maar zou wel een extra 15 tot 25 jaar opleveren.

Voor het groendak gaan we uit van een ‘omgekeerd dak’ principe (de isolatie zit boven de waterkerende laag) met een wortelwerende APP van verder gelijke kwaliteit en gelijke levensduurverwachting als het standaard zwart dak. We gaan bewust uit van een omkeerdak zodat we de bitumen volledig op de onderlaag kunnen verkleven. Bij mogelijke lekkage bespaart dit het nodige zoekwerk van het lek.

Gaat een groendak langer mee dan een regulier dak?

Hoe lang een dakbedekking op een regulier dakpakket meegaat hangt met name af van de mate van degradatie van de toplaag. Deze staat bloot aan de weersinvloeden, mechanische belastingen en de belangrijkste; UV-straling van zonlicht. Leislag en grind beschermen de bitumen hier in verschillende mate tegen. Een goede verwerking bij het aanleggen en degelijke detaillering spelen hierbij uiteindelijk ook hun rol, maar laten we nu verder buiten beschouwing.

Wil een groendak dus tweemaal langer mee kunnen gaan dan een regulier dak dan betekent dit dat het degradatieproces moet worden tegengegaan. Dit kan worden gerealiseerd door het wegnemen van de elementen die hier invloed op hebben. Het toepassen van een groendakpakket beschermt de toplaag van al deze elementen. UV-licht dringt niet meer door, thermische invloeden worden beperkt en mechanische beschadigingen zijn haast uitgesloten. Dit alles heeft een positieve uitwerking op de levensduur. Of deze uitwerking voor een verdubbeling zorgt is wetenschappelijk niet vast te leggen, we kunnen puur en alleen kijken naar de praktijk. 

Zoals eerder aangegeven zijn er diverse factoren van invloed op de levensduur van een groendak. Als we de vergelijking hadden gemaakt tussen een regulier dak met grind en een groendak zonder een ‘omgekeerd dak’ principe? Dan zouden de beide levensduurverwachtingen waarschijnlijk dichter bij elkaar liggen.

Zorgt een groendak ervoor dat een dak twee keer zo lang meegaat?

We hebben het hier eigenlijk over de duurzaamheid van het dakpakket als geheel. In ons vergelijk hierboven gaan we uit van een regulier APP-bitumen dakpakket met een levenscyclus van 18 tot 25 jaar. Het dak kan in theorie na 20 jaar één keer tussentijds worden overlaagd. Dit zorgt ervoor dat de levensduur van het dak met minimaal 15 tot 20 jaar verlengd word tot minimaal 33 tot 45 jaar. Echter gaan we hier binnen ons vergelijk niet van uit, dit gebeurd immers bij het groendak ook niet.

We houden voor de te behalen dubbele levensduur van het groendak hier dus 36 tot 50 jaar aan. Het is nog niet wetenschappelijk vastgelegd dat een hedendaags groendak deze leeftijd heeft behaald en dus daadwerkelijk twee keer zo lang mee gaat als een regulier dak. Al zijn er inmiddels wel al voorbeelden die een goede indicatie geven dat het voor een groendak zeker haalbaar is.

Meer weten over groendaken en wat Multical kan betekenen voor de realisatie hiervan? Neem contact met ons op.

To search, begin typing