Bureau

The times they are a-changing?

Het is deze maand 30 jaar geleden dat Ingenieursbureau Multical werd opgericht. Dertig jaar. Het is de tijd die de westerse mens ongeveer nodig heeft om volledig op eigen benen te gaan staan. Een generatie. En wát gebeurt er niet allemaal binnen één generatie!

Van vrijwel hulpeloos naar volledig onafhankelijk. Nu is de verleiding groot om, met betrekking tot de achterliggende periode van 30 jaar, vooral te benoemen wat er allemaal veranderd is. Je kan het zelf wel bedenken. In 1988 hechtten wij nog veel belang aan briefpapier en enveloppen, betrouwbare rekenmachines, vaste telefoonaansluitingen, visitekaartjes en schrijfmappen. Internet, websites en e-mail waren nog ver weg.

Nee, ik ga niet verder op dat spoor. Niet wat er allemaal veranderde, maar juist dat wat bleef, daar wil ik graag even bij stilstaan. Dat niet omdat niet elke vernieuwing ook meteen een verbetering is, of dat ik de vele veranderingen in de wijze waarop wij ons werk uitvoeren juist als een vanzelfsprekende ontwikkeling beschouw. Nee, niets van dat alles.

Ik wil het graag met je hebben over dat wat bleef. Dat waar je als opdrachtgever, collega-adviseur of zakelijke relatie, waarde aan hecht. Dat wat er toen al was, nu nog is en hopelijk nog lang zal blijven.

Honkvast

Op 17 oktober 1988 werd Ingenieursburo Multical opgericht. De plaats van handeling was het Schouwburgplein in Rotterdam. Vestigden wij ons vervolgens, om de hoek, op de Mauritsplaats, sinds 1996 houden wij weer domicilie op het Schouwburgplein. Circa 100 meter van de plek waar alles begon. Wat je ook van ons zeggen wil, honkvast zijn wij!

Vele van onze collega-ingenieurs- en adviesbureaus hebben op enig moment in hun bestaan besloten tot een naamswijziging. Ongetwijfeld niet bedoeld om in de anonimiteit te kunnen onderduiken. Wij bleven lekker nuchter en vonden het in 2001 zelfs nodig een grammaticale moderniteit recht te zetten, waarna wij als Ingenieursbureau Multical verder gingen. Het kan maar duidelijk zijn, toch?

Daadkrachtig

Wie ‘Rotterdam’ zegt, denkt al gauw aan ‘opgestroopte mouwen’ en ‘niet lullen, maar poetsen’. Beter een slechte beslissing, dan afwachten en niets doen. Gewoon aan het werk gaan. Nee, dan Amsterdam. “Wil iemand in Noord een nieuwe voordeur, dan richten ze in Zuid een actiegroep op”, hoorde ik ooit iemand zeggen. Bij Ingenieursbureau Multical werken alleen ‘Rotterdammers’. Al wonen ze vaak ergens anders, de mentaliteit is er één die je mag kenmerken als ‘daadkrachtig’. Daarin is in die 30 jaar nauwelijks iets veranderd. Er moet immers iets worden gebouwd?

Deadlines en klanttevredenheid

Wat ook bleef is de deadline, die maar zelden naar achteren verschoof. Veel werk verzetten in korte tijd. En tóch aandacht geven aan je opdrachtgever, zorgdragen voor kwaliteit. Stampen én de humor bewaren. Uiteraard ging het weleens mis, maar door alle jaren heen, mochten onze opdrachtgevers rekenen op een product of dienst die aan hun wensen en/of eisen voldeed. Klanttevredenheid was belangrijk, is het nog steeds en zal het altijd blijven. Hoe je daarvoor zorgt? De combinatie van kennis – op peil gehouden door opleidingen, opfriscursussen en interesse in het vakgebied – en aandacht voor de relatie – via de individuele klantcontacten en de collectieve kennismiddagen – zijn steeds de basis geweest daarvoor.

The times they are a-changing, maar wij willen graag ‘ons eigen wezen’. En dat nóg wel 30 jaar.

 

Machiel Kuijt

 

 

To search, begin typing