Kennis & blogs

Regeren = vooruitzien/ vooruitschuiven

“In 1985 stelde de gemeente (Amsterdam) al vast dat ze iets moest doen. Er zijn plannen gemaakt en er is geld vrijgemaakt, maar dat is uiteindelijk aan andere dingen besteed. Dat was heel onverstandig en de gevolgen zie je nu. Dat komt doordat onderhoud geen sexy onderwerp is. Het is heel verleidelijk voor grootse en meeslepende nieuwe projecten te kiezen en niet voor onderhoud.” Aldus Sharon Dijksma, wethouder in Amsterdam, in een interview in dagblad ‘Trouw’ d.d. 8 februari 2019. Dat interview vond plaats, nadat in het nieuws was gekomen dat er sprake is van ernstig achterstallig onderhoud aan bruggen en kades in onze hoofdstad. En zo zie je maar weer, het herhaaldelijk uitstellen van noodzakelijk onderhoud blijft niet zonder gevolgen …  

Regeren = vooruitzien? Dit lijkt toch meer op ‘regeren = vooruitschuiven’.

Regeren = vooruitschuiven

Ach, je kunt de voorbeelden zelf ook wel bedenken. Je schaft jezelf een fraai gebruiksartikel aan of steekt wat spaargeld in de inrichting van je huis. In de aanloop daar naartoe oriënteer je jezelf op de mogelijkheden, maakt (prijs)vergelijkingen, denkt misschien zelfs even na over het eventuele onderhoud en besluit uiteindelijk tot aankoop. En daarmee komt een einde aan een soms lange weg, die daartoe heeft geleid. “Met het verkrijgen van de zaak, komt een eind aan het vermaak” zei men vroeger al.

Er komen vervolgens nieuwe, vergelijkbare, maar vooral betere gebruiksartikelen op de markt. Woninginrichting blijkt onderhevig aan de mode. En de gebruiksaanwijzing is, mét het daarin opgenomen onderhoudsadvies, al lang geleden in de papierbak gedumpt. Ach ja, je had ervoor kunnen kiezen meer aandacht te besteden aan het onderhoud, maar je mag jezelf toch ook wel belonen met iets nieuws? Een beetje met je tijd meegaan kan toch geen kwaad?

Regeren = vooruitzien

Voor menigeen zal het bovenstaande herkenbaar zijn vanuit de privé-situatie. Veel van wat wij aanschaffen haalt de theoretische levensduur niet. Het is heel verleidelijk met de mode mee te gaan en de onderhoudsfase over te slaan. Waarmee nog (lang) niet afgeschreven goederen worden weggegooid. Werd het ooit in een zeecontainer aangevoerd, soms sneller dan gedacht is de afvalcontainer de eindbestemming. Ook een vorm van ‘circulair denken’ …

Maar wat nu, als het niet om een privéaangelegenheid gaat, maar het bijvoorbeeld een gemeente betreft, die de verantwoordelijkheid heeft over gebouwen en civiele werken? Ook dan blijkt het heel verleidelijk geld te steken in nieuwe gebouwen, in plaats van de bestaande te onderhouden op een wijze die gericht is op het optimaliseren van de gebruiksduur. Zie het voorbeeld van de gemeente Amsterdam.

Slopen om plaats te (laten) maken voor eigentijdse nieuwbouw kan soms een terechte keuze zijn. Maar, in het geval van een gemeente, gaat het wel om gemeenschapsgeld.

Wij houden ons al bijna 25 jaar bezig met advieswerk op het gebied van onderhoud en beheer. Als onderdeel van een bredere dienstverlening, waarin gebouwkostenadvies een centrale rol vervuld. In al die jaren is ons credo onveranderd gebleven: met onderhoud kun je geld verdienen.

Zelfs wanneer het energie-/ klimaatneutraal maken van gebouwen de opgave is, waarvoor veel gemeenten zich nu gesteld zien, kan het de moeite lonen om in een combinatie van onderhoud en renovatie tot een (aanzienlijke) verlenging van de gebruiksduur van gebouwen te komen.

Dreigt onderhoud ook in jouw organisatie een ondergeschoven kindje te worden? Heb je ook behoefte aan een praktische benadering ervan? Advies op basis van gedegen kennis in combinatie met de benodigde daadkracht. Om het advies vertaald te krijgen in plannen, waarmee daadwerkelijk onderhoud aan jouw gebouwen kan worden uitgevoerd? Waar kies je voor? Vooruitschuiven of toch maar liever vooruitzien?

 

Machiel Kuijt, Ingenieursbureau Multical

To search, begin typing