Meerjarenonderhoudsplan museum De Lakenhal te Leiden

Project: Op dit moment wordt het monumentale museum De Lakenhal in Leiden gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwe expositie-vleugel. De gemeente Leiden heeft Ingenieursbureau Multical gevraagd om, vooruitlopend op de ingebruikname in 2019, inzicht te geven in de naar verwachting te nemen onderhouds- en vervangingsmaatregelen voor de komende 20 en 50 jaar.

Omdat de nieuwbouw nog niet geheel afgerond is hebben wij ons hierbij deels laten informeren door bureauonderzoek (contractstukken en ontwerptekeningen) en deels door een inspectie op de bouwplaats. De advisering omtrent de specialistische installatie-onderdelen zal door de installateur worden aangeleverd en aan de MJOP worden toegevoegd.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden

Advieswerkzaamheden: Het uitvoeren een NEN 2767 inspectie en het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de monumentale bestaande bebouwing en in aanbouw zijnde uitbreiding van museum De Lakenhal.

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Yuri Jones, Afdeling Advies Onderhoud & Beheer.

Yuri Jones

Coördinator Advies Onderhoud & Beheer

Profiel: Coördinator Advies Onderhoud en Beheer. Specialisatie in NEN 2767, ervaring op het gebied van gemeenten en zorginstellingen en een grote affiniteit met groendaken en brandveiligheid. Ik kenmerk mijzelf als een persoonsgerichte projectmanager die niet altijd over de gebaande paden loopt, op zoek naar duurzame, groene en brandveilige oplossingen. Vakgebied: Advies Onderhoud en Beheer (NEN […]

To search, begin typing