Gemeenten

NEN 2767 conditiemeting en MJOP Wennekerpand Schiedam

Project: Stichting Wennekerpand is hét culturele centrum voor professionele en amateurkunstbeoefening in Schiedam op het gebied van dans, muziek, zang, theater, film, kunsteducatie, beeldende kunst en vrijetijdsbesteding. Het Wennekerpand is een schitterend gerenoveerd monumentaal object in het centrum van Schiedam. Van het object is in 2016 een NEN 2767 conditiemeting uitgevoerd en een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Dat laatste is vervolgens gesplitst en verdeeld over de verschillende gebruikers van het pand, mede in relatie tot de huurcontracten.

Opdrachtgever: Stichting Wennekerpand, Schiedam.

Advieswerkzaamheden: NEN 2767 conditiemeting, opstellen MJOP, splitsen MJOP naar gebruikers.

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met Yuri Jones of Michael Dirks.

To search, begin typing