Gemeenten

NEN 2767 conditiemeting en update MJOP’s gmt. Hillegom

Project: Eind 2016 / begin 2017 zijn NEN 2767 herinspecties uitgevoerd van het gemeentelijk vastgoed van de gemeente Hillegom. Naar aanleiding van deze inspecties zijn meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. Onderdeel van de geïnspecteerde objecten vormen onder andere ’t Hof (Rijksmonument) en de Stichting Kulturele Raad (gemeentelijk monument).

Opdrachtgever: Gemeente Hillegom.

Advieswerkzaamheden: Uitvoeren NEN 2767-conditiemeting en opstellen MJOP’s.

Foto: St. Culturele Raad te Hillegom. In 2009 hebben wij de renovatie van dit pand mogen begeleiden.

Heeft u vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Yuri Jones of Michael Dirks.

To search, begin typing