Onderwijs

MJOP Brede school De Fliert te Twello

Project: In samenwerking met installatieadviesbureau Innax hebben wij voor deze recent opgeleverde Brede School de onderhouds- en beheerskosten in beeld gebracht. Het bijzondere aan dit gebouw is dat het energieneutraal is, met o.a. een eigen warmte koude opslag (WKO) op 150 meter diepte en 450 PV-panelen op het dak. Daarnaast zijn de laatste technieken toegepast met betrekking tot de klimaatinstallatie (o.a. luchtverwarming en –koeling middels naverwarmers per ruimte en toepassing van een zogenaamde nozzleplafond voor de ventilatie).

Er is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld voor alle onderhouds- en beheerskosten voor de komende 30 jaar. Hierbij is een hoofd MJOP opgesteld welke vervolgens per onderhoudsdemarcatie voor alle gebruikers is opgesplitst.

Opdrachtgever: Stichting Accommodatiebedrijf Voorst

Advieswerkzaamheden: Opstellen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Yuri Jones of Michael Dirks.

To search, begin typing