Onderwijs

Beheer Brandveiligheid Sophia Kinderziekenhuis

Project: 

Het op orde brengen van de bouwkundige brandveiligheid van een gebouw is al een behoorlijke opgave op zich. Het op orde houden van de bouwkundige brandveiligheid van een ziekenhuis is weer een geheel andere uitdaging. Een welke wij niet uit de weg gaan. 

Voor het Sophia Kinderziekenhuis, onderdeel uitmakend van het Erasmus MC, hebben we een visuele inspectie uitgevoerd naar de bouwkundige brandveiligheid. Hierbij hebben we alle aandachtspunten in kaart gebracht om de bestaande veiligheid te verbeteren en voor de nabije toekomst te kunnen blijven garanderen. Dit betreft met name punten op het gebied van veranderende wet- en regelgeving en hernieuwde inzichten op gebied van brandveiligheid en risico beheer. 

In opdracht van de afdeling Vastgoedbeheer van het Erasmus MC is zo voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aantoonbaar gemaakt dat de bouwkundige brandveiligheid op orde is. Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld om ervoor zorg te dragen dat de bouwkundige brandveiligheid ook voor de nabije toekomst op orde blijft. 

Opdrachtgever: Erasmus MC

Advieswerkzaamheden: Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Yuri Jones.

To search, begin typing