Gemeenten

Bouwmanagement realisatie Servicecentrum Charlois

Project:

Voor realisatie van het servicecentrum Charlois hebben we namens de opdrachtgever het bouwmanagement en directievoering verzorgd.

Voor het bouwmanagement hebben we de locatie technisch beoordeeld op het vastgestelde programma van eisen. Daarnaast hebben we de bouw- en installatietechnische uitwerking verzorgd, tot en met de begeleiding van de meervoudig onderhandse aanbesteding in overleg met de afdeling Aanbestedingszaken. (Voorafgaand aan de aanbesteding is in een eerdere fase al een kostenraming en een bestekboek door Ingenieursbureau Multical opgesteld).

De directievoering omvat o.a. het organiseren en voorzitten van bouwvergaderingen, het financieel beoordelen van uitvoeringswijzigingen, het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen bevoegdheid en aan het einde van de bouwperiode,  het verzorgen van de bouwoplevering met de aannemer en de opdrachtgever.

Met de afronding van servicecentrum Charlois komt er een einde aan een lang lopend project waarbij in totaal 14 service- en opleidingscentra zijn aangepast conform een vastgesteld planconcept waarbij alle locaties een zelfde concern uitstraling hebben gekregen.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Advieswerkzaamheden: Bouwmanagement, Directievoering en Bouwtoezicht en in een eerdere fasering ook de realisering van een Bouwkostenraming en STABU Bestekboek.

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

To search, begin typing