Onderwijs

Schouwen voor Stichting de Haagse Scholen

Project:

In het kader van groot onderhoud organiseren we schouwen in de fase prijs- en contractvorming. Door het bezoeken van de locaties kunnen enerzijds de aannemers een goed beeld krijgen van de omvang van het uit te voeren werk, in relatie tot de besteksomschrijving. Anderzijds kan op de locatie meer informatie ingewonnen worden, bv. meetgegevens. Of het uitvoeren van een insnijding, in geval de dakafwerking vervangen gaat worden, wat we op de foto’s de dakdekker zien doen. Door het verrichten van een insnijding achterhalen we de opbouw van het dak en kan worden vastgesteld of er vocht in de dakafwerking aanwezig is en of er aantasting van materialen door vocht heeft plaatsgevonden.

Opdrachtgever: Stichting De Haagse Scholen

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met Ferry van den Boogaard.

To search, begin typing