Onderwijs

NEN 2767 conditiemeting en MJOP MJOP brede school Poptahof Delft

Project:

Wij hebben onlangs voor brede school Poptahof in Delft een herinspectie volgens de NEN 2767 methodiek uitgevoerd ten behoeve van een actualisatie van het bestaande MJOP. Eerder mochten wij hiervoor vanuit de nieuwbouw in 2014 het MJOP opstellen.

De brede school is een multifunctionele accommodatie (MFA) waarin twee scholen een kinderopvang en buurthuis zijn gehuisvest.

Bouwjaar 2014,  3.440 m2 BVO

Opdrachtgever: Organique (VvE Vastgoedbeheer)

Advieswerkzaamheden: NEN 2767 inspectie en actualisatie meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Yuri Jones of Michael Dirks.

To search, begin typing