Gemeenten

Bestekboek restauratie Vondelparkpaviljoen Amsterdam

Wij werkten aan de restauratie van het Vondelparkpaviljoen in opdracht van Gemeente Amsterdam. Meer hierover lees je hier.

Project: Het restaureren van de raam- en deurkozijnen en het buiten schilderwerk Vondelpark 3 te Amsterdam

Vondelpark 3 betreft het voormalige Vondelparkpaviljoen in Amsterdams bekendste park. Het is gebouwd in 1874-1881, naar het ontwerp van architect W. Hamer. Uitgevoerd in Italiaanse renaissancistische stijl. Het gebouw in eigendom van de gemeente Amsterdam en de huidige functie is groepsrestaurant. 

De werkzaamheden door Ingenieursbureau Multical betroffen het schrijven van een Stabu bestekboek voor het plaatsen van achterzetramen, uitvoeren van herstelwerk aan kozijnen, ramen en deuren alsmede schilderwerkzaamheden. Dit alles met oog voor de oorspronkelijke detaillering.

Opdrachtgever: Gemeentelijk Vastgoed, Gemeente Amsterdam

Advieswerkzaamheden: schrijven van een Stabu bestekboek

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met René van Wijk.

To search, begin typing