Gemeenten

Procesondersteuning gemeente Leiden

Project: De gemeente Leiden heeft vastgoed van een grote diversiteit en complexiteit in bezit, waarvan bovendien een groot gedeelte een monumentale status heeft. Het onderhoud aan de diverse objecten, met name het planmatig onderhoud, vraagt een specifieke aanpak.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden.

Advieswerkzaamheden: De inrichting van het onderhoudsproces en het organiseren van de aanbestedingsprocedures.

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

To search, begin typing