Architecten

Paris-proof maken van ABN AMRO kantoor te Amsterdam

We dragen bij aan het Paris-proof maken van het ABN AMRO kantoor te Amsterdam, waar zo’n 11.000 medewerkers werken.

ABN AMRO renoveert haar Amsterdamse kantoor aan de Foppingadreef in de komende jaren tot een moderne werk- en ontmoetingsplek. In opdracht van vastgoedontwikkelaar EDGE en de bank maakte Broekbakema het ontwerp voor de Paris Proof-transformatie* van dit monumentale kantoorgebouw in Amsterdam-Zuidoost. Zo’n 11.000 medewerkers hebben hier straks hun nieuwe thuisbasis. Een circulair- en groen gebouw dat ook diverse publieksfuncties krijgt.

*Een Paris Proof-transformatie verwijst naar het verduurzamen van gebouwen volgens de doelstellingen van het Parijs-akkoord, met als doel de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen en bij te dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius. Dit concept wordt vooral gebruikt in de vastgoedsector en houdt in dat gebouwen energie-efficiënt worden gemaakt en dat het energieverbruik drastisch wordt verlaagd tot een niveau dat past binnen de klimaatdoelstellingen.

Bij een Paris Proof-transformatie worden onder andere de volgende maatregelen genomen:

  1. Verbetering van de energie-efficiëntie: Door betere isolatie, energiezuinige verlichting, efficiënte verwarmings- en koelsystemen en slimme gebouwbeheersystemen.
  2. Gebruik van duurzame energie: Integratie van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen, windenergie of geothermie.
  3. Circulair bouwen: Gebruik van duurzame, gerecyclede en recyclebare materialen, en ontwerpen voor demontage en hergebruik.
  4. Minimaliseren van CO2-uitstoot: Verminderen van het energieverbruik en overstappen op CO2-neutrale energiebronnen.

Deze aanpak zorgt ervoor dat gebouwen niet alleen voldoen aan de huidige normen voor duurzaamheid, maar ook voorbereid zijn op toekomstige regelgeving en bijdragen aan een klimaatvriendelijke toekomst.

Start project: 2021 (ontwerp)

Oplevering project: 2027 (uitvoering)

Opdrachtgever: Broekbakema

Advieswerkzaamheden: ‘Paris proof’-transformatie ABN AMRO kantoor

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met René van Wijk.

To search, begin typing