Vastgoedontwikkeling

Nieuwbouw woon-zorgcomplex Spoorzone te Delft

Project: Het realiseren van een nieuwbouw project in de Spoorzone te Delft. Er wordt volop gewerkt aan het verder uitwerken van de plannen voor de bouw van een woonzorglocatie met verpleegstudio’s met ontmoetingsruimten en huurwoningen in Nieuw Delft, genaamd de Spoorzone.

Het project bestaat uit een parkeerkelder, waarin ook de bergingen voor de woonblokken worden ondergebracht. Aan drie zijden van de parkeergarage worden er woon-/zorgblokken gerealiseerd. Op de kop van de parkeergarage wordt er een woon-zorgcomplex gebouwd voor Pieter van Forreest van ca. 11.200 m2 bruto vloeroppervlak.

Aan twee langszijden worden er door Woonbron woonblokken gebouwd, het grachtblok en het parkblok, total 67 appartementen.

Lees hier meer over dit mooie project.

Wij stellen voor dit project het voorlopige en definitieve ontwerp van de elementenraming op en controleren de inschrijfbegroting van de bouwteamaannemer.

Opdrachtgever: Woonbron en Pieter van Forreest.

Advieswerkzaamheden: Het opstellen van V.O. en D.O. elementenraming en het controleren van de inschrijfbegroting van de bouwteamaannemer.

Foto: Prorail.

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Idzard van Gameren.

To search, begin typing