Vastgoedontwikkeling

Nieuw Kralingen Business te Rotterdam

Multical superviseert de ontwikkeling van een bedrijventerrein van 30.000 m2 in Rotterdam door KIKX Kralingen B.V. en Montagne Ontwikkeling B.V.

KIKX Kralingen B.V. en Montagne Ontwikkeling B.V. ontwikkelen een bedrijventerrein van circa 30.000 m2 BVO op een prominente locatie in Rotterdam, grenzend aan de nieuwe woonwijk Nieuw-Kralingen. Driestar verwerft de gronden van de Ontwikkel Combinatie Nieuw-Kralingen (OCNK), terwijl KIKX & Montagne optreden als gedelegeerd ontwikkelaar van het initiatief waar zij sinds 2015 aan werken.

Het plan omvat circa 30.000 m2 BVO bedrijventerrein, waarbij de bebouwing tevens dient als geluidsscherm voor de aangrenzende woonbebouwing. Het doel is om binnen het totale plangebied nieuwe bedrijvigheid te realiseren, naast een aantrekkelijke, gevarieerde groen- en waterrijke woonwijk, met maximaal 800 woningen direct gelegen aan het Kralingse Bos.

Het plan omvat onder meer een bouwmarkt van circa 4000 m2 met daarbovenop sportvoorzieningen, 16 gestapelde bedrijfsunits voor verhuur in diverse groottes, een opslaglocatie voor particulieren, een zelfstandig kantoor van circa 2500 m2 en een tankstation.

Multical heeft in het voortraject de coördinatie geleid van het bouwteam en is nu aangesteld als toezichthouder en directievoerder.

Opdrachtgever: Kikx Development B.V.

Advieswerkzaamheden: Bouwmanagement

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Frank Mans.

To search, begin typing