Gemeenten

Melding brandveilig gebruik vastgoed gemeente Rotterdam

Project: 

De afdeling Management Onderhoud en Beheer heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek gedaan naar gebruiksmeldingen voor diverse locaties met de vraagstelling of deze nog rechtsgeldig zijn voor het huidige gebruik. 

Op locatie zijn hiervoor o.a. de brandscheidingen en de vluchtwegen gecontroleerd. Daar waar nodig zijn de tekeningen aangepast. Aanvullend zijn er ten aanzien van de vluchtveiligheid opvang- en doorstroom berekeningen opgesteld. Hiermee wordt al dan niet aangetoond dat de huidige vluchtwegen voldoen aan de minimaal benodigde vluchtcapaciteit. 

Het kan voorkomen dat het gebruik in de loop van tijd is aangepast en het aantal aanwezige personen is veranderd waardoor de aanvankelijke gebruiksmelding niet passend meer is voor de huidige situatie. Voor deze locaties zijn nieuwe omgevingsvergunningen of meldingen voor brandveilig gebruik (de zogenoemde gebruiksmelding) bij bevoegd gezag ingediend. Hiermee is het huidige gebruik weer gereguleerd bij het bevoegd gezag.

Deze vorm van toetsing helpt bij het vaststellen of bij het huidige gebruik ook veilig kan worden gevlucht in geval van een calamiteit. Een geruststelling voor zowel de gebouweigenaar als de gebruikers van de locatie. 

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Advieswerkzaamheden: Brandveilig gebruik

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Yuri Jones.

To search, begin typing