Architecten

Bouwmanagement nieuwbouw IKC Parkrijk te Rijswijk

In opdracht van de gemeente Rijswijk hebben wij de verschillende ontwerpfasen tot en met de realisatie begeleid betreffende Kindcentrum Parkrijk.

Op woensdag 8 juli 2020 is de start van de nieuwbouw van Montessori Integraal Kindcentrum Parkrijk feestelijk gevierd. In de nieuwbouw wordt een basisschool met kinderopvang en een sportzaal gerealiseerd. Naar verwachting wordt de school in de zomervakantie van 2021 opgeleverd.

Het gebouw biedt huisvesting aan Librijn Openbaar Onderwijs (Openbare Montessorischool Parkrijk) en kinderopvang De Lange Keizer (dagopvang en buitenschoolse opvang). Het ontwerp van IKC Parkrijk sluit, met groepsruimtes met een beperkte omvang in combinatie met centrale open leerruimten, naadloos aan bij de onderwijsvisie van de school. Naast kinderopvang is er in het gebouw bovendien ruimte voor sport- en wijkfuncties.

Project:

In opdracht van de gemeente Rijswijk hebben wij de verschillende ontwerpfasen tot en met de realisatie begeleid. De nieuwbouw is middels een Design & Build contract aanbesteed. De verschillende ontwerpfasen worden getoetst aan de vraagspecificaties en gebruikswensen  van de toekomstige gebruikers. In de nieuwbouw wordt een basisschool met kinderopvang en een sporthal gerealiseerd. 

Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van ca. 3577 m┬▓. 

Aannemer:                 Pellikaan Bouwbedrijf BV, Tilburg

Architect:                   DMV architecten, Kerkrade

Opdrachtgever:        Gemeente Rijswijk

Planning:                    oplevering juli 2021

Advieswerkzaamheden: Bouwmanagement, Directievoering en Bouwtoezicht. 

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met ons.

To search, begin typing