Architecten

Bouwkosten en bouwmanagement International School Delft

Project:

In opdracht van de gemeente Delft hebben wij een school gerestaureerd aan de Colijnlaan. De school huisvest de International School Delft, onderdeel uitmakend van Lucas Onderwijs.  

De school, daterend uit 1936, met een oppervlakte van ca. 1.500 m2, is gerenoveerd om de International School Delft voor de komende 5 jaar onderdak te geven. 

De werkzaamheden zijn naar ontwerp van Loes Kellendonk Architectuur uitgevoerd in bouwteamverband met;

  • Bouwbedrijf van der Pol Ridderkerk,
  • Groenewegen Elektrotechniek Delft
  • Maasdam Projectstoffering Waddinxveen.

Eerder voerde wij diverse onderzoeken uit t.b.v. de mogelijke herbestemming van het pand;

  • een nulmeting volgens de NEN 2767 methodiek, inclusief bijbehorende elementenraming bracht het achterstallige onderhoud in kaart en
  • een investeringskosten en exploitatie begroting bracht de benodigde financiering in beeld om het pand de komende periode in gebruik te kunnen houden. 

Planning:

  • start bouw medio juni 2019,
  • oplevering medio augustus 2019,
  • ingebruikname begin september 2019.

Opdrachtgever: Gemeente Delft

Advieswerkzaamheden: Nulstandsopname, Elementenraming, Investeringsbegroting, Bouwcontracten, Aanbestedingsbegeleiding, Bouwmanagement’, Directievoering en Bouwtoezicht. 

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

To search, begin typing