Architecten

Kostenramingen en bestekboek Hogeschool Windesheim

Project:

Kenniscirculatie door ontmoeting, studenten van verschillende opleidingen die elkaar inspireren en samenwerken, een gebouw dat duurzaam, transparant en ruimtelijk is, dat laat zien wat er binnen het onderwijs gebeurt en tegelijk een vertrouwde plek vormt. Al deze doelstellingen komen samen in het nieuwe schoolgebouw; Gebouw X.

Opdrachtgever: Broekbakema

Advieswerkzaamheden: vervaardigen diverse kostenramingen (VO, DO en directiebegroting) en opstellen bestekboek.

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met René van Wijk.

Foto: Broekbakema

To search, begin typing