Onderwijs

Gebouwbeheer 104 schoolgebouwen RVKO

Project: Sinds januari 2015 mogen wij, vanuit onze afdeling Management Onderhoud & Beheer, beheeractiviteiten verzorgen voor de RVKO. De portefeuille bestaat uit 104 schoolgebouwen gelegen in Rotterdam en 7 randgemeenten en heeft een omvang van circa 129.000 m2 bruto vloeroppervlak. De schoolgebouwen huisvesten in totaal circa 19.000 leerlingen.

Opdrachtgever: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), Rotterdam.

Advieswerkzaamheden: Het opstellen van jaarplannen (op basis van eerder vervaardigde NEN 2767-conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplannen), het vervaardigen van technische omschrijvingen en kostenramingen, het organiseren van de aanbestedingsprocedures, het begeleiden van de uitvoeringsfase alsmede het begeleiden van het preventieve- en het calamiteitenonderhoud, adviseren omtrent duurzame verbetermaatregelen van de scholen (mede op basis van ‘erkende maatregelenlijst’ van de RVO in het kader van de Wet Milieubeheer).

 Heeft u vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

 

To search, begin typing