Vastgoedbeheer

Duurzaamheidsingrepen VvE Hoogoord West te Amsterdam

Project: De VvE Hoogoord West in Amsterdam Zuidoost heeft te kampen met achterstallig onderhoud aan de galerijflat en onvoldoende middelen om dit te bekostigen. In samenwerking met Energiesprong Alliantie (ESA) is een haarbaarheidsstudie opgesteld om het achterstallig onderhoud op te lossen en de flat te verduurzamen, met behulp van financiering en subsidies. Hierin zijn verschillende onderhoudsscenario’s opgesteld waarin mede is berekend wat de impact van elk scenario is op de VvE bijdrage van de bewoners.

De VvE heeft gekozen voor het scenario met onderstaande maatregelen, die momenteel door Multical verder technisch worden uitgewerkt. Na uitwerking hiervan zal de VvE een definitieve beslissing nemen over de uitvoering van dit scenario:

  • Asbestsanering en vervanging kozijnpanelen
  • Vervangen enkel glas door HR++ glas, voordeuren, balkondeuren en ramen
  • Vervangen 3 liften
  • Dakpakket vervangen door nieuw pakket met hogere isolatiewaarde
  • Isoleren spouw metselwerk penanten
  • Vervangen armaturen in gemeenschappelijke ruimten
  • Vervangen hydrofoor
  • Renoveren galerijvloer om lekkageklachten te verhelpen
  • Vervangen dakventilatoren
  • Aanbrengen PV-panelen.

Opdrachtgever: Energiesprong Alliantie Nederland BV

Advieswerkzaamheden: Bouwmanagement & Advies verduurzaming

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Ronald de Vreede.

To search, begin typing