Architecten

Bestekboek Centrumplan te Leens

Project:

Het verspreide winkelaanbod in gemeente de Marne zal geconcentreerd worden in het centrum van de dorpskern Leens tussen de Hoofdstraat, het zwembad, de Breekweg en het gemeentehuis in. Dit gebied ligt centraal, is goed bereikbaar, heeft al een relatief breed aanbod aan winkels en heeft de mogelijkheid om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Het gebied rond de kerk is van hoge kwaliteit, dit in tegenstelling tot het gebied rond de Hoofdstraat. De Hoofdstraat wordt ingericht als dorpserf met een tapijt van gevel tot gevel. Het parkeren gebeurt dicht bij de winkels en wordt verdeeld over het hele centrum. De bebouwing wordt verdicht maar bestaat wel uit individuele geschakelde panden met winkels. De nieuwe bebouwing sluit qua architectuur aan bij de architectuur die in de omgeving te vinden is.

Opdrachtgever: SUM Architecten

Advieswerkzaamheden: Opstellen bestekboek

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met René van Wijk.

Foto: SUM Architecten

To search, begin typing