Architecten

Kostenramingen en bestekboek Carmel college te Oldenzaal

Project:

Het nieuwe leren wordt door het bestuur van het Carmel college De Thij omarmt. En deze onderwijsvisie is bij de plannen voor nieuwbouw dan ook centraal gesteld. Samen met de projectarchitecten koos het bestuur voor een breuk met het klassikale onderwijs. De onderwijsruimtes zijn als landschappen in een compact ellipsvormige volume gevormd. Het gebouw zal van alle kanten benaderbaar zijn. Van binnenuit is er steeds uitzicht op de groene omgeving.

Het ontwerp is sterk geïnspireerd op de onderwijsvisie en is vertaald in een zogenaamd ‘sandwich’-model van drie lagen, waarin onder- en bovenbouw ieder hun eigen thuisbasis krijgen.

Opdrachtgever: Broekbakema

Advieswerkzaamheden: vervaardigen diverse kostenramingen (VO, DO en directiebegroting) en opstellen bestekboek.

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met René van Wijk.

Foto: Broekbakema

To search, begin typing