Vastgoedbeheer

Bouwmanagement voor de Drie Bouwmeesters te Amsterdam

Project:

Complex de Drie Bouwmeesters is een woningbouwcomplex te Amsterdam. Binnen het complex zijn zowel eengezinswoningen als appartementen opgenomen. Het complex is in 2006 opgeleverd, helaas zijn er dusdanige bouwkundige en bouwfysische gebreken waardoor grote ingrepen aan dak, gevels en parkeerdek noodzakelijk waren.

Het project bestaat uit 5 deelprojecten die door Ingenieursbureau Multical worden begeleidt.

Foto: Vesteda

Daarbij staat voorop dat bewoners zo min mogelijk hinder mogen ondervinden en dat voor de deelprojecten verschillende bouwteams zijn gevormd. Iedere keer ingestoken met specifieke technische kennis uit de sector.

Opdrachtgever: Vesteda

Heb je vragen met betrekking dit project? Neem dan contact op met Jasper de Rijke.

To search, begin typing