Onderwijs

Bouwmanagement Michaëlschool Rotterdam

Project: Voor de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs hebben wij het bouwmanagement verzorgd voor de nieuwbouw van de St. Michaëlschool. De nieuwbouw kent een omvang van circa 3.000 m2 BVO. Alvorens een aanvang gemaakt kon worden met de daadwerkelijke nieuwbouw moest allereerst de oudbouw gesloopt worden en het aanwezige asbest gesaneerd worden. Ten tijde van de sloop en de realisatie van de nieuwbouw hebben leerlingen en docenten gebruik gemaakt van een tijdelijk gerealiseerde school. De nieuwbouw is in september 2014 in gebruik genomen, kort daarna heeft deze school, ontworpen door De Zwarte Hond, de Rotterdamse Architectuur Publieksprijs gewonnen.

Opdrachtgever: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO), Rotterdam.

Advieswerkzaamheden: Bouwmanagement, Kostenmanagement, Bouwcontracten.

Heeft u vragen met betrekking tot dit project? Neemt u dan contact op met Jasper de Rijke.

To search, begin typing