Gemeenten

Bouwkundige Brandscans sportlocaties voor Gemeente Leiden

Project:

Om aantoonbaar aan de regelgeving te voldoen en hiermee de veiligheid van alle bezoekers en gebruikers van Leidse sportaccommodaties te garanderen zijn een aantal bouwkundige brandscans uitgevoerd. Hierbij zijn op locatie door Multical inspecties uitgevoerd. De al dan niet aanwezige brandgevaarlijke situaties zijn hiermee in kaart gebracht en voorzien van een advies tot herstel.

Door het uitvoeren van brandscans en het rapporteren van de aandachts- of verbeterpunten wordt de huidige status van de brandveiligheid inzichtelijk gemaakt. Een rapportage kan dienen om richting bevoegd gezag en/of de verzekeraar aantoonbaar te maken dat alles, eventueel na benodigd herstelwerk, op het gebied van brandveiligheid op orde is. 

Binnen deze opdracht zijn alleen de bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen beoordeeld. De focus lag hierbij op de brandcompartimenteringen en de brandwerende doorvoeringen. Het regelmatig visueel inspecteren van deze doorvoeringen is van wezenlijk belang om de brandveiligheid binnen het eigen vastgoed bestand te kunnen garanderen. Zijn ze nog wel allemaal intact en bieden ze nog de benodigde brandwerendheid? Door interne verbouwingen of onderhoudswerkzaamheden kan het eenvoudig gebeuren dat de bestaande doorvoeringen worden beschadigd of dat er niet brandwerend afgewerkte doorvoeringen zijn achter gelaten. Door hun ligging, veelal boven (systeem)plafonds, worden deze gebreken gemakkelijk over het hoofd gezien.

Bij een bouwkundige brandscan van Multical worden de installatie technische en organisatorische gebreken zeker niet uit het oog verloren. Wanneer ook hier aandachtspunten worden opgemerkt wordt dit binnen de rapportage vermeld. Bij direct gevaarlijke situaties wordt de opdrachtgever en/of de gebouwbeheerder direct geïnformeerd. 

De brandscans hebben ertoe geleid dat de brandveiligheid op een aantal punten weer op het vereiste wettelijke niveau is gebracht en op een aantal punten zelfs verbeterd is.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden 

Advieswerkzaamheden: Brandscans bouwkundige brandveiligheid

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Yuri L. Jones

To search, begin typing