Gemeenten

Bouwbegeleiding en brandveiligheidsadvies voor historisch Stadhuis aan de Coolsingel

Project:

In het kader van de renovatie van het historische Stadhuis aan de Coolsingel 40 te Rotterdam, die in 2018 werd uitgevoerd, heeft Ingenieursbureau Multical in opdracht van de Gemeente Rotterdam advieswerkzaamheden en bouwbegeleiding verricht voor dit bijzondere project.

Inmiddels is het al ruim 100 jaar geleden dat het Stadhuis in gebruik werd genomen. Het gebouw, ontworpen door architect Henri Evers, heeft het bombardement van mei 1940 overleefd en is sinds 1997 een erkend rijksmonument.

In het kader van de renovatie, die in 2018 plaatsvond onder leiding van de Gemeente Rotterdam, Cluster Stadsontwikkeling en Bestuurs- en Concernondersteuning, waren medewerkers van Ingenieursbureau Multical betrokken bij verschillende aspecten, waaronder:

  • Het opstellen van ontruimingsplattegronden voor het gebouw.
  • Advieswerkzaamheden en bouwbegeleiding met betrekking tot de glaskappen van het Achterhuis, de brandschermen en de renovatie van de stalen gevelkozijnen.

Brandveiligheidsadvies

Om ook in het heden veilig gebruik te blijven maken van deze unieke locatie, heeft de Gemeente Rotterdam, Cluster Stadsontwikkeling en Bestuurs- en Concernondersteuning, een beroep gedaan op de kennis en expertise van onze medewerkers van Ingenieursbureau Multical. Dit in het kader van de exploitatie en het beheer van brandveiligheid voor een breed scala aan projecten, waaronder:

  • Het certificeren van de droge blusleidingen van de iconische kloktoren;
  • Het updaten van bestaande ontruimingsplattegronden na interne verbouwingen;
  • Het onderhouden en herstellen van de brandwerende doorvoeringen;
  • Het opwaarderen van de brandwerende eigenschappen van bestaande puien.

Het feit dat dit een monumentaal gebouw is waar niet zomaar wijzigingen aan kunnen worden aangebracht, maakte het extra uitdagend en vergde een groot creatief vermogen om tot passende oplossingen te komen binnen de kaders van zowel brandveiligheid als het behoud van het monumentale erfgoed.

We zijn er trots op dat we hebben kunnen bijdragen aan de renovatie van dit historische en monumentale Stadhuis. Als Ingenieursbureau Multical blijven we ons inzetten voor de realisatie van hoogwaardige projecten die de stedelijke omgeving verrijken.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam.

Advieswerkzaamheden: Advieswerkzaamheden, brandveiligheidsadvies en bouwbegeleiding.

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Oswin Bomius.

To search, begin typing