Gemeenten

“Begeleiding planmatig onderhoud RVKO”

Project:

Daar waar onze dienstverlening ‘Advies onderhoud en beheer’ eerder actief was met de ‘Advisering, aanbesteding en begeleiding uitvoering inspecties RVKO’ heeft de afdeling Management onderhoud en beheer ondertussen de nieuwe MeerJarenOnderhoudsPlannen (: MJOP) doorvertaald naar een Jaarplan (: JOP). In het JOP zijn de planmatige onderhoudswerkzaamheden uit jaarschijf 2023 opgenomen en geclusterd, waarbij aanvullend onderhoudsactiviteiten zijn opgenomen voortkomend uit de jaarlijkse ‘service-gesprekken’ (90 adressen).

Aan de hand van het definitieve JOP stellen wij een technische omschrijving van de werkzaamheden op. Vervolgens begeleiden en coördineren wij de prijsvormingsfase van het planmatig onderhoud en aansluitend de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden (in de zomervakantie).

Opdrachtgever: RVKO

Advieswerkzaamheden: Management, onderhoud & beheer

Heb je vragen met betrekking tot dit project? Neem dan contact op met Ferry van den Boogaard.

To search, begin typing